CR3

CR3 er receptor for iC3b (C3dg). Denne receptor, som har samme ß-kæde (kaldes CD18), findes på fagocyterende celler, og er af betydning for fagocytose og elimination af mikroorganismer og antigen-antistof komplekser, der er dækkede med C3-nedbrydningsprodukter. Genetisk mangel på ß-kæden i CR3/CR4 (og LFA1) medfører svære bakterielle infektioner. Komplement spaltningsprodukter med anafylatoksin egenskaber, især C5a, er af stor betydning som mediatorer af den akutte inflammatoriske reaktion. Specifikke receptorer for C5a findes på mastceller, granulocytter, monocytter, makrofager og blodplader. En receptor for C3a/C4a er også vist at forekomme på mastceller og basofile granulocytter. Receptoren medierer disse peptiders anafylatoksin-egenskaber.


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *