Wolff-Parkinson-Whites syndrom

Sharing is caring

Wolff-Parkinson-Whites syndrom (WPW) er et syndrom hvor man er født med en accessorisk ledningsbane i hjertet, der kan lede den elektriske impuls en alternativ vej udenom AV-knuden.

10% er født med et ekstra ledningsbundt (accessorisk bundt) og kun hos få af dem kan dette ledningsbundt lede. Nogle gange kan det give en reentry. Nogle gange kan det accesoriske bundt kun lede den ene vej, men det nogle gange kan lede den anden vej.

Der er to tilfælde af en WPW. Den ene giver en delta-tak mens den anden ikke gør. Et breddeøget QRS-kompleks ses når karussellen først kører gennem det accessoriske bundt og herefter retrograd gennem AV-knuden. Et smalt QRS-kompleks ses hvis det kører normalt gennem AV-knuden og retrograd gennem det accessoriske bundt.

En delta-tak er tegn på at der ses først gennemgang antegradt gennem det accessoriske ledningsbudt og herefter normalt gennem AV-knuden (også antegradt efter forsinkelse). Her vil måske 90% gå normalt gennem AV-knuden og 10% gennem det accessoriske bundt. Dette giver en “tyvstartet” depolarisering af ventriklerne der giver en delta-tak.

Det farlige ved WPW er når man har et antegradt accesorisk ledningsbundt samtidig med antrieflimren. Man får her en forkortning af PQ (pga. deltatakken er der) og et bred QRS-kompleks (fordi delta-takken forlænger QRS-komplekset).

Man ser også nogle mærkelige ST-segmenter, da der har været præeksistation hvor dele af ventriklerne abnormt er blevet depolariseret.


Sidst opdateret 17. juni 2017