Traumatologi

Traumatologi er læren omkring traumer og er vigtig for tolkning af billeddiagnostik, såsom røntgen.

Traumatologi handler især om hvordan man skal beskrive traumer, som f.eks. luxation og frakturer. Det kan f.eks. være:

 • Kompression / øget afstand
 • Vinkling
 • Forskydning
 • Rotation
 • Intermediære fragmenter

På et røntgenbillede genkendes følgende tegn på brud:

 • Frakturlinjer. Disse kan være meget tynde og svære at se
 • Et brud i corticalis (corticalisbrud)
 • Brud i trabeklerne
 • Bulende eller trykket corticalis
 • Bløddelshævelse
 • Evt. væske i led

Skade typer

Der findes flere forskellige skade typer:

 • Direkte traume
 • Indirekte traume (f.eks. pga. rotation)
 • Repetetiv traume (f.eks. pga. stress)
 • Underliggende patologi

Åben og lukket fraktur

Man skelner også mellem en åben og en lukket fraktur. En lukket fraktur er en fraktur hvor der ikke er hul igennem huden. En åben fraktur er hvor knoglen kommer igennem huden og måske er kommet ind igen og såret er lukket. Så er der et åbent sår ind til frakturen kaldes det for en åben fraktur.

Ukomplette og komplette brud

Man skelner også mellem ukomplette og komplette brud. Komplette brud er hvor frakturen er gået helt igennem knoglen, hvor ukomplette brud ikke er gået helt igennem.

Lokalisation

Man kan også beskrive lokalisationen af frakturen. Her kan man dels angive om frakturen er proximalt, distalt eller på midtskaftet. Man bør også beskrive lokalisationen i forhold til anatomiske landmarks, såsom:

 • Collum humeri
 • Supracondylar
 • Collum femoris
 • Petrochantaer
 • Subtrochantaer
 • Intercondylar
 • Mediale/laterale malleol
 • Epi-, meta- eller diafysær

Forløb

Man bør også beskrive frakturens forløb langs knoglen.

 • Tvær fraktur
 • Skrå fraktur
 • Spiral fraktur
 • Vertikal fraktur

Alignment

Alignment er frakturernes indbyrdes relation. Det er som regel det distale fragments placering der beskrives.

 • Bøjning
 • Rotation
 • Forkortning
 • Kompression
 • Depression

Speciel type frakturer

Der er nogle specielle typer af frakturer der er værd at kende til:

 • Træthedsbrud der er normal knogle med en abnorm stress påvirkning.
 • Insufficiens fraktur der er en svækket knogle med normal stress påvirkning.
 • Patologisk fraktur der skyldes metastase.

Frakturer og kendetegn

Ofte kan man kigge efter bestemte kendetegn afhængig af hvor frakturen er.

Knæet

Ved knæet ses ofte en ansamling med fedt/væske spejl. Fedtet kommer naturligvis fra knoglemarven ved en fraktur og vil vises som en mørk linje, mens væske er lyst. Læg mærke til den mørke linje lige over patella.

knae-fraktur

Albuen

Ved en supracondylær fraktur kan man anvende den anterior-humorale linje som skal gå igennem capitulumkernen

anterior-humorale-linje

Epifysiolyse

En epifysiolyse er en fraktur der indvolverer epifyseskiven hos børn. Man inddeler disse i 5 typer efter Salter & Harris nomenklatur:

 • SH 1: Bruddet går fuldstændig langs epifyseskiven (6%).
 • SH 2: Bruddet går fra metalysesiden og ned langs epifyseskiven (75%).
 • SH 3: Bruddet går fra epifysesiden og ned langs epifyseskiven (8%).
 • SH 4: Bruddet går fra begge sider gennem epifyseskiven (10%).
 • SH 5: Bruddet er en kompression (1%).

SH 2 er langt den mest hyppigste typer der ses.

Salter & Harris klassifikation
Salter & Harris klassifikation

Apofysiolyse

Apofysen er et et knoglefremspring hvorpå der er senefæste, i vækstperioden er der en en vækstskive som ved epifysen. Her kan der også ske apofysiolyse:

 • Ved Crista iliaca ses 3% (hæfte for m. quatratus lumborum).
 • Ved Spina iliaca anterior superior (SIAS) ses 32%. (hæfte for m. sartorius).
 • Ved Spina iliaca anterior inferior (SIAI) ses 18%. (hæfte for m. rectus femoris).
 • Ved Tuberositas ischii ses 38%. (hæfte for hamstrings muskulaturen).
 • Ved Trochanter minor femoris ses 9%. (hæfte for m. iliopsoas).

Senetilhæftning

Af og til kan man også på røntgen se noget der hvor en senetilhæftning er blevet revet af.

senetilhaeftning-afrivning

Manglende behandling af fraktur

Fraktur er noget der af og til skal behandles, f.eks. ved en operation eller forbinding.

Callus

Callus er noget der dannes ved børn når de har fået en fraktur, der ikke er behandlet. Her kommer osteogene celler til frakturen og begynder at danne ny knogle, som vil ses som en fortykning af knoglen der. På den måde gror knoglen sammen der hvor den er brækket og med samme vinkel den er brækket, f.eks. så man kan få en bøjet ulna.

supracondyllaer-fraktur-callus

Links


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *