Strabismus

Strabismus er betegnelsen for skelen eller skeløjet.

Forekomst

Cirka 5% af alle børn skeler.

Inddeling

Der skelnes mellem paralytisk og non-paralytisk (konkomiterende). Den non-paralytiske form kan yderligere inddeles i en latent (fori) og en manifest (tropi) form. Den manifeste form kan yderligere inddeles i en ensidig eller alternerende form.

Paralytisk skelen

Den paralytiske form ses oftest hos voksne og ældre. Der er en varierende skelevinkel afhængig af blikretning og der er ofte en neurologisk eller mekanisk årsag. Der kan ses dobbeltsyn, men ikke amblyopi.

Non-paralytisk skelen

Den non-paralytiske form ses hyppigst hos børn, og her følges øjene ad. Herudover kan der ses amblyopi.

Årsagen til non-paralytisk skelen er multifaktorel og 50% har familiær disposition.

Skelenretning

Der skelnes også mellem følgende:

  • Indadskelen – esotropi/konvergent – ses i ca. 80% tilfælde
  • Udadskelen – ektotropi/divergent
  • Opadskelen – hypertrofi
  • Nedadskelen – hypotrofi

Prognose

Skelen kan medføre permanent synsnedsættelse på det ene øje. Vær obs på dovent øje (amblyopi) hos børn.

Behandling

Behandling af skelen er brillekorrektion af refraktionsfejl, amblyopibehandling og evt. en operation af restskelen.

Skeleoperation gør øjenakserne parallelle men forbedrer ikke synet.

Amblyopibehandling går ud på at sætte et plaster for det gode øje, startende med korte tidsrum og øger til stigende tidsrum. Plasterbehandling behandler ikke skelen, men tvinger et dovent øje til at se.


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *