Steroidhormoner

Steroidhormoner er hormoner der er steroider. Disse virker typisk på intracellulære receptorer og påvirker typisk gentranscriptionen.

Steroidhormoner spiller en stor rolle indenfor endokrin terapi hvorfor viden om deres virkningsmekanismer samt interaktion med receptoren er vigtig. Steroid hormonerne cirkulerer i blodbanen i meget lave koncentrationer og er primært bundet til transportglobuliner. Den mindre del af de ubundne steroider kan pga. deres lipofile opbygning frit diffundere ind i celler og her interagere med deres respektive receptorer. Der findes en receptor for hver type af steroidhormon. De forskellige typer af receptorer har dog fælles træk, idet deres struktur og opbygning er ens. De består af en DNA bindende del og en steroidbindende del, som holdes adskilt af et mellemstykke som er omtrent lige stort for alle receptorerne.

Ved binding af hormon til receptoren sker en række ændringer i receptorens conformation, så DNA bindingsdomænet bindes til DNA. Receptorhormonkomplekset bindes til hormon inducerbare gener og transskriptionen aktiveres, med efterfølgende dannelse af mRNA, translation og proteinsyntese.

Flere typer af tumorceller fx prostata og mammacancer celler er afhængige af den steroidaktiverede hormonreceptor for deres fortsatte vækst og overlevelse. Får cellerne ikke denne stimulering, ophører DNA syntesen, cellerne går i G0-fase og kan undergå apoptose. Det er denne mekanisme, man udnytter ved antihormonbehandling og kastration, hvor behandlingen kan resultere i udtalt tumorregression.


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *