Starlings lov

Starlings lov beskriver væskebalancen over en kapillærmembran, dvs. mellem kapillærets indre og interstitiet. Kaldes også for Starlings væskelov.

Væskeophobning = K · [Pc – PIF) – σ · (πpl – πIF)] – Qlymfe

Hvor:

  • K = hydraulisk konduktans (ligefrem proportionel med membranoverfladearealet og omvendt proportionel med membrantykkelsen).
  • Pc = Middel intrakapillært tryk
  • πIF = osmotisk tryk af interstitialvæsken
  • σ = Reflektionskoefficient for makromolekyler
  • PIF = Middel interstitiel væsketryk
  • πpl = Osmotisk tryk af plasma
  • Qlymfe = lymfaktisk flow

Se også Starlings hjertelov.


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *