Sepsis

Sepsis eller blodforgiftning er betegnelsen for en alvorlig systemisk infektion, som har høj mortalitet, specielt hvis den ikke behandles. Der er gennem tiden udviklet tre forskellige definitioner på Sepsis, hvoraf den seneste definition Sepsis-3 kom frem i 2016. Ved sepsis har man ofte bakteriæmi.


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sepsis

Sepsis eller blodforgiftning er en infektion i blodet, dvs. en infektion med systemiske manifestationer af infektionen. Hvis der også ses organ dysfunktion udløst af sepsis eller vævshypoperfusion, kaldes tilstanden for svær sepsis

Eksempler på systemiske manifestationer er:

 • Temperatur større end 38,3 eller mindre end 36,0 grader.
 • Puls over 90 min-1
 • Takypnø
 • CNS påvirkning
 • Hypotension
 • Organ dysfunktion
 • Vævshypotension (P-laktat > 1 mmol/l)

Mekanisme

Mekanisme for udvikling af sepsis
Mekanisme for udvikling af sepsis

Sepsis mekanismen starter med et fokus, som f.eks. pneumoni, pyolonefritis, peritonitis, phlegmone eller paradontitis der skyldes bakterier som stafylokokker, streptokokker, E. coli, Pneumokokker eller Gramnegative bakterier. Disse udskiller eksogene faktorer som exotoxin, TSS, Endotoxin, LPS eller Teikonsyre.

Disse påvirker blodets plasmaceller, monocytter, endothelceller og granulocytter. Dette fører til udskillelsen af endogene faktorer som komplement, koagulation, fibrinolyse, kinin, myocardiedepression, TNF, Interleukiner (1, 2, 6 og 8), PAF, NO, Endorfiner, Leukotriener, Prostaglandiner, Cyclooxygenaser og Lipooxygenaser.

De endogene faktorer påvirker myokardiet, organer og kar. Myokardiet kan få depression eller dilation. Organerne kan få dysfunktionl, metabolisk effekt eller DIC. Karerne kan få vasodilation, vasokonstriktion, leukocyt adhæsion, endotheldysfunktion eller DIC.

Dette kan altsammen lede til udviklingen af shock, der kan have en dødelig udgang, hvis de fører til multiorgan svigt eller hypotension. Multiorgansvigt kan bl.a. ramme hjernen, hjerte, lever, kredsløb, lunger, nyrer, koagulation og tarme.

Multiorgansvigt
Multiorgansvigt  

Forekomst

150-300 danskere pr. 100.000 får sepsis hvert år. Heraf får 1/3 enten svær sepsis eller septisk shock. Dette svarer til 12.000 tilfælde af sepsis pr. år, hvoraf 2000 dør.

Diagnose

Baktalert
Baktalert

Sepsis er en klinisk diagnose, men der tages bloddyrkning. Hos patienter med svær sepsis har 20-50% bakteriæmi, dvs. positiv bloddyrkniong. Bakteriæmi er IKKE en forudsætning for at have sepsis.

Man tager 2 aerobe og 2 anaerobe kobler Baktalert med blod, helst minimum 30 ml pr. kolbe. Helst før behandling med antibiotika. Skal der tages flere blodprøver, tages altid dem til bloddyrkning først. Det er ligegyldigt om man tager de aerobe eller anaerobe prøver først (evt. luft i slangen har ingen betydning). Hvis man kun kan tage den ene kolbe bør man prioritere den arobe fordi svampe vokser bedst aerobt.

Blodprøver til bloddyrkning er akutte, og skal tages inden antibiotika behandling.

Det prioriteres 30 ml pr. koble, fordi det minimerer antal falsk negative:

 • Ved 10 ml er der 40% falsk negative
 • Ved 20 ml er der 25% falsk negative
 • Ved 30 ml er der under 5% falsk negative

Har man mistanke om endokardit tages flere blodprøver 3 dage i træk på samme tidspunkt.

Behandling

Behandling af sepsis skal være etableret inden for 1 time. Antibiotikabehandling skal være etableret hurtigst muligt og injektion er hurtigere end infusion. Start bredt og fortsæt så smalt som muligt.

Behandling af sepsis går ud på:

 • Antibiotika
 • Volumenterapi
 • Udredning (bl.a. ved bloddyrkning, rtg. thorax, urinprøver til mjikroskopi og dyrkning)
 • Monitorering

Antibiotikabehandling

Antibiotikabehandling ved ukendt fokus kan være:

 • Cefuroxim med aminoglykosid
 • Piperacillin med tazobactam og evt. aminoglykosid
 • Meropenem

Antibiotikabehandling ved kendt fokus kan være:

 • Penicilin mod streptokokker
 • Dicloxacillin mod stafylokokker
 • Penicillin mod pneumokokker
 • Penicillin mod meningokokker
 • Piperacillin eller tazobactam mod E. coli

Antibiotikavalg ved kendt fokus
Antibiotikavalg ved kendt fokus

Volumenterapi

Der gives 1 L isoton NaCl inden for 30 minutter og herefter 500-1000 ml pr. time.

Prognose

Risiko for død fortsætter med at stige op til 36 timer efter debut af septisk shock. Hver times forsinkelse med adækvat antibiotikabehandling nedsætter overlevelse med 12%.

Mortaliteten udfra antal svigtende organer er:

 • Ved 1 organ 20%
 • Ved 2 organer 40%
 • Ved 3 organer 60%
 • Ved 4 organer 75%

Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *