Replikation

replikationReplikation er betegnelsen for kopiering af DNA. Det foregår under S-fasen i cellecyklus.

Replikationen starter i replikations origins i en nukleotidsekvens der tiltrækker initiatorproteiner og er nemme at åbne. Dette sker især i A/T regioner, da de kun har 2 hydrogenbindinger og dermed er nemmere at åbne end G/C regioner der har 3 hydrogenbindinger.

Replikationen er semikonservativ da hver dobbeltstreng består af en templatestreng (oprindelig streng) og en ny kopieret streng.

Energien til processen kommer fra hydrolysen af nukleosid triphosphaterne.

Replikationsproteiner

Når initiatorproteinerne bryder hydrogenbindingerne i A/T rige regioner, tiltrækkes replikationsproteiner. Ved replikation bevæges replikationsgaflen væk fra origin. Der sker kun 5′ -> 3′ syntese af DNA, da DNA polymerase kun læser 3′->5′ men syntetiserer 5′->3′.

Helicase

Åbner DNA dobbeltstrengen (kræver ATP).

Single strand binding protein

Binder til DNA enkeltstrengen og forhindrer den i at lukke sammen igen.

DNA polymerase

Syntetiserer DNA på en enkeltstreng i retningen 5′ -> 3′ ved påsætning af nukleotidtriphosphater (dNTP) på 3-OH i 3′ enden. Har Proofreading i retningen 3′ -> 5′ hvilket gør den retter sine egne fejl. En sliding clamp holder DNA polymerase fast til DNA clamp loader.

DNA polymerase kan kun fortsætte på en streng – ikke starte på en ny. Derfor er det nødvendigt at indsætte en primer på strengen som DNA polymerase så kan fortsætte på. Efterfølgende fjernes primeren og DNA polymerase kan så syntetisere resten ved at fortsætte på det andet den har syntetiseret.

Det giver et problem i slutningen af lagging strand hvor den ikke kan erstatte primeren fordi der er ikke noget at starte på. Dette problem kan cellen løse med telomerase der anvender junk DNA som template i stedet for.

Primase

Er en RNA polymerase der laver en RNA primer. Det er en sekvens på 10 nukleotider der angiver startsteder for DNA polymerase.

RNA nuklease

Nedbryder RNA primere.

Repair polymerase

Er en DNA polymerase der kan syntetisere DNA der hvor RNA primere tidligere sad.

Ligase

Sætter DNA stykkerne sammen fra lagging strand (okazaki-fragmenter) og leading strand på backbone.

Telomerase

Syntetiserer telomerer for enden af DNA og forhindrer dermed forkortninger.

Mismatch repair protein

Reparerer forkerte baser indsat under replikationen.

Repair proteiner

Mutationer på enkeltstrenget DNA rettes af Repair proteiner. De genkender, fjerner, resyntetiserer og ligerer.


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *