Referenceværdier

Referenceværdier
Referenceværdier

Normalværdier man kan referere til. F.eks. hvis man skal forholde sig til om blodglukose niveauet er for højt.

Helblod

 • Hæmoglobin, stofkoncentration = 150 g/l blod = 9,0 mM
 • Erythrocytvolumenfraktion (hæmatokrit) = 45% = 0,45
 • Hæmoglobins iltbindingskapacitet =1,34 ml oxygen/g
 • Normalblods iltkapacitet= 201 ml O2 (STPD)/l blod
 • Molvægt for hæmoglobin monomer =16,115 kD

Erythrocytter

 • Hæmoglobin, stofkoncentration= 330 g/l =20,5 mM
 • Volumen erythrocyt, middel= 90 fl =9×10-14 l
 • Tørstoffraktion= 30% (w/v) =900 g/l

Plasma

 • Osmolalitet= 290 mOsm/kg vand
 • Protein stofkoncentration =70 g/l
 • Protein ionkoncentration= 16 meq/l
 • Kolloidosmotisk tryk =25 mmHg= 3,33 kPa
 • [Na+] =142 meq/l= 142 mM
 • [K+] =4,5 meq/l= 4,5 mM
 • [Cl] =104 meq/l= 104 mM
 • [HCO3] =24 meq/l= 24 mM
 • [H+] =40 nM
 • pH= 7,4 (7,35-7,45)
 • [Ca2+] (fri ion) =2,5 meq/l= 1,25 mM
 • [Ca2+] (total) =5,0 meq/l= 2,50 mM
 • [Glukose] =900 mg/l= 5,0 mM (4,4-6,1 mM)
 • Kreatinin, stofkoncentration =11 mg/l= 100 mcM
 • [Urinstof] =300 mg/l= 5,0 mM
 • [ketonstoffer] < 0,2 mM
 • [frie fedtsyrer] < 0,5 mM
 • HbA1c < 6,5% (
 • Kolesterol <5,0 mmol/L
 • LDL-kolesterol
 • HDL-kolesterol > 1,2 mmol/l for kvinder og > 1.0 mmol/l for mænd
 • Triglycerid < 1,7 mmol/l

Respiration

Prik over et symbol betyder: pr tidsenhed
A: Alveolær
a: arteriel
v: venøs

 • PAO2 =13,3 kPa= 100 mmHg
 • PaO2 =12,7 kPa= 95 mmHg
 • PvO2 =5,3 kPa= 40 mmHg
 • PACO2 =5,3 kPa= 40 mmHg
 • PaCO2 =5,3 kPa= 40 mmHg
 • PvCO2 =6,1 kPa= 46 mmHg

Væskekompartments

 • Total legemsvand (TBW) =60% af KV= 100% =42 l
 • Intracellulært volumen (ICV)= 60% af TBW =60%= 25 l
 • Ekstracellulært volumen (ECV) =40% af TBW= 40% =17 l
 • Interstitielt volumen (ISV)= 75% af ECV =30%= 13 l
 • Plasmavolumen (PV) =21% af ECV= 8% =3,5 l
 • Transcellulær væske= 4% af ECV =1%= 0,5 l

Repræsentative tab af vand (ml/døgn) i tempereret klima ved beskeden fysisk aktivitet

 • Respiration =400 ml
 • Perspiratio insensibilis= 400 ml
 • Fæces =100 ml (ved diarré kan kvitteres mange liter per døgn)
 • Urin= 1500 ml (ved ekstremt indtag eller diabetes insipidus: op til 1,5 liter/time)
 • Sved =100 ml (ved arbejde i høj temperatur og fugtighed: op til 2 liter/time)

Nyrerne

 • Perfusionshastighed, renal blood flow, RBF= 1200 ml/min
 • Glom. filtrationshastighed, glomerular filtration rate, GFR =125 ml/min
 • Oxygen udnytning= 14 ml/l
 • Middeltryk i glomeruluskapillærer =50 mmHg= 6,7 kPa
 • Hydrostatisk tryk i Bowman´ske kapselrum =15 mmHg= 2,0 kPa
 • Urin osmolaritet, maksimum, ca. =1200 mOsm/l
 • Urin osmolaritet, minimum, ca.= 50 mOsm/l
 • Diurese, minimum (afhængig af stofskiftet) =500 ml/d
 • Diurese, maksimum= 35 l/d
 • Reabsorption af glukose, maksimum (Tmax) =300 mg/min= 1,7 mmol/min
 • Udskillelse af NH3/NH4+ (maksimum) = 35 mmol/d (til 300 mmol/d)

Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *