Receptorpotentiale

Receptorpotentialet er den gradvise ændring i membranpotentialet i en receptor. Dette sker ved et stimuli, som fører til en ændring i membranens permeabilitet der fører til indstrømning af natrium ioner, hvilket får receptoren til at depolarisere.

Signalet vil herefter sprede sig fra receptoren til det sted hvor aktionspotentialet opstår. Her fændes spændingsstyrede natriumkanaler der åbnes når receptorpotentialet når en vis tærskelværdi.


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *