Preload

Preload er den initielle sarcomerlængde i hjertet under slutdiastolisk volumen, altså lige før at ventriklen begynder at tømme sig for blod. Det er altså den kraft ventriklerne har med sig til at tømme ventriklen, hvorimod afterload er den kraft der skal overkommes.

Man kalder også preload for fyldningstryk. For det normale hjerte medfører en stigning i fyldningstryk en stigning i minutvolumen og et fald i fyldningstryk medfører et fald I minutvolumen. For det syge hjerte gælder dette ikke.


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *