Polyklonale antistoffer

Polyklonale antistoffer er blanding af antistoffer fra forskellige kloner af immunglobulinproducerende celler, hvor de er rettet mod hver sin epitop på antigenet. De giver som regel kraftige men mindre specifikke reaktioner. Det kan fx. være heste eller kaninantistoffer rettet mod humane T-lymfcytter. se også monoklonale antistoffer.


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *