Polycytæmia vera

Polycytæmia vera er en kronisk myeloproliferativ sygdom der er karakteristisk ved:

 • Klonal sygdom
 • Øget produktion af Især de røde blodlegemer, men også hvide blodlegemer og blodplader (panmyelose)
 • Normoplastisk knoglemarv
 • Plasigraden afhænger af alderen
 • Mand/kvinde ratio: 1.2 – 2.2
 • Debuterer ofte i 60 års alderen og sjældent under 40 år.
 • Incidens er 50 – 75 nye tilfælde / år i Danmark

Klinisk

Klinisk kan ses:

 • Øget tromboserisiko (arterielt 2/3, venøst 1/3)
 • Blødningskomplikationer
 • Pletorisk udseende
 • Erytromelalgi
 • Hudkløe (aquagen pruritus)
 • Hovedpine/synsforstyrrelser/svimmelhed
 • Hypertension
 • Urinsyregigt
 • Splenomegali (2/3 af ptt. ved diagnosetidspunktet)

Prognose

Efter 10-15 år vil 10 -15% udvikle postpolycytæmisk myelofibrose (spent phase):

 • tiltagende splenomegali
 • knoglemarvsfibrose
 • anæmi
 • Evt. progression til AML

Behandling

Der findes ingen kurativ behandling af PV.

Behandlingsmål er:

 • minimere riskoen for tromboser via normalisering af hæmatokrit og trombocyttal
 • hæmme progressionen til myelofibrose via behandling af megakaryocythyperplasien
 • hæmme symptomer fra hypervolæmi, hyperviskositet og hypermetabolisme

Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *