Peroxisome proliferator-activated receptorer

Peroxisome proliferator-activated receptorer (PPAR) er en nuklear receptor, der fungerer som en ligandaktiveret transcriptionsfaktor for mange gener der er involveret i insulinfølsomhed, inflammation, fedtsyrelagring og glukosemetabolisme. PPAR danner en dimer med Retinoid X Receptor (RXR), der begge binder til DNA i promotorregionen på et gen, dvs. regionen lige inden et gen starter. Når en ligand er bundet til PPAR, vil transcriptionen af bestemte gener enten blive øget eller nedsat.

Der findes tre forskellige receptorer, der kaldes for PPAR-alfa, PPAR-beta/delta og PPAR-gamma.

Genet for PPAR-gamma kan transcriberes til 2 forskellige isoformer af PPAR-gamma, afhængig af hvilken promotor der anvendes. De to isoformer kaldes for PPAR-gamma1 og PPAR-gamma2. PPAR-gamma2 adskiller sig fra PPAR-gamma1, ved at have en 30 aminosyre længere N-terminal. Fordelingen af PPAR-gamma1 og PPAR-gamma2 er også forskellige fra væv til væv. PPAR-gamma1 findes især i fedtvæv, tyktarmen, hæmatopoietiske celler, mens PPAR-gamma2 især findes i fedtvæv.


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *