Paracetamolforgiftning

Paracetamolforgiftning kan ses ved en overdosis af paracetamol. Det kan både være nyretoksisk og levertoksisk. Det ses oftest ved suicidalforsøg og ellers ved akutte smerter. Indtag på over 8 g giver en levertoksisk reaktion, mens indtag over 20 g giver risiko for død. Det er farligst hvis der går over 1 døgn før behandling.

Toksiciteten forstærkes ved alkoholmisbrug (enzyminduktion) eller malnutrition (lav glutathionmængde).

Ætiologien

Metaboliseringen af paracetamol sker ved 2 veje. Der sker mest en metabolisering til Glucuronsyre-konjugering eller sulfat-konjugering. Herudover sker en smule metabolisering til N-acetylbenzquinonimin (NABQI) og gluthation, der omsættes videre til et non-toksisk produkt. Det er NABQI der er toksisk.

Ved toksisk dosis af paracetamol sker der en ophobning af NABQI der fører til dannelsen af cellulære proteiner der medfører celledød.

N-Acetylcystein er en del af behandlingen der påvirker gluthation og dermed øger forbrændingen til non-toksisk produkt.

Behandling

  • Iværksættes på klinisk indikation
  • Ventrikeltømning + 50 g Aktivt kul
  • N-Acetylcystein i.v. i 20 timer eller mere
  • Kontrol hver 8 time af P-Koagulationsfaktorer II+VII+X og S-ALAT
  • Ved truende leversvigt overflytning til hepatologisk afdeling

Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *