Paracetamol

Paracetamol
Paracetamol

Det aktive stof i bl.a. Panodil, Pamol og Pinex. Et svagt smertestillende præparat.

Virkning

Virker analgetisk og antipyretisk. Kun svagt eller ikke antiinflammatorisk. Virker både perifert og centralt. VIrkningsmekanismen er ukendt.

Indikation

Svage og moderate smerter. Førstevalg ved kroniske smerter af noninflammatorisk natur, f.eks osteoarthrose.

Bivirkning

Sjældne. Ved overdosering: kvalme, opkastning, leverbeskadigelse. Større doser giver ikke større effekt (ceiling effekt); men flere bivirkninger. Man kan tåle dosis op til 4 gram dagligt uden risiko for leverpåvirkning.

Levertoksiciteten af paracetamol beror på dannelse af toksisk metabolit. Paracetamol er ugiftigt i sig selv. Kronisk alkoholmisbrug øger toksiciteten, mens akut alkoholmisbrug nedsætter toksiciteten.

Farmakokinetik

Paracetamol absorberes næsten fuldstændig (90%) fra duodenum. Absorbtionshastigheden kan forøges ved at anvende brusetabletter eller ved tilsætning af natriumbikarbonat (Panodil Zapp). Ved rektalt administration absorberes 60% og man får en senere virkning end ved peroral administration.

Kontraindikation

Udtalt lever og nyreinsufficiens.

Kombination med NSAID

Det kan være en fordel at kombinere paracetamol med et NSAID lægemiddel, for at få den antiinflammatoriske effekt. Det er sjældent en fordel at kombinere paracetamol med et NSAID præparat; man bør derfor efter indledning af NSAID behandlingen forsøge om paracetamol kan undværes eller anvendes som pn. medicin. Der er ingen forskel i den smertestillende effekt af de forskellige NSAID præparater; men der kan være forskel i bivirkninger og pris.

Bemærk at der ikke er nogen forskel i smertedækning mellem kombination og NSAID alene. De fleste studier viser ingen forskel mellem NSAID + paracetamol vs NSAID alene((Br J Anaesth 2003; 91: 363-7 )).

Effekt ved kombination af paracetamol og NSAID
Effekt ved kombination af paracetamol og NSAID

Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *