Objektiv undersøgelse af knæled

Objektiv undersøgelse af knæleddet er en del af den objektive undersøgelse af bevægeapparatet.

Inspektion (Look) og Palpation (Feel)

 • Knæets stilling vurderes og valgusstilling eller varusstilling (kalveknæethed eller hjulbenethed) beskrives med gradantal. Kan angives med patienten såvel liggende som stående.
 • Ansamling kan påvises ved at undersøgerens ene hånd lægges, så 1. interstits ligger langs patellas overkant og håndfladen på bursa suprapatellaris. Den anden hånds tommel- og pegefinger støtter blidt på siderne af knæet udfor ledlinien. Håndfladen presses mod bursa og den anden hånds fingre føler udbulingen ved ansamling (fluktuation). Undersøgelsen er mere følsom end undersøgelse af evt. anslag af patella. Det noteres, om der er ansamling.
 • Femoropatellarleddet undersøges med henblik på patellas lejring og sporing under fleksion. Ømhed langs ledlinien undersøges bedst på 90 grader bøjet knæ ved blid palpation med en fingerspids.

Bevægelse (Move)

Strakt stilling er 0 grader, bevægelsesudslaget til læg ligger mod lår er normalt 0/140 grader. En strækkemangel på 10 grader beskrives 10/140 grader.

Regionspecifikke tests

 • Sideløshed: Med knæet i 0-stilling (strakt) og påvirkning sideværts (varusstilling|varus/valgusstilling|valgus) kan der normalt ikke påvises den løshed. Er der løshed, er der sikker læsion af korsbånd, sideligament og bagre kapsel, altså en meget svær ligamentskade. For at eliminere virkningen af den yderst stabile bagre kapsel, undersøges knæet i 20 grader bøjet stilling (bagre ledkapsel slap): En side instabilitet betyder læsion af lig. collatterale medialis eller lig. collatterale lateralis. Man angiver hvor mange grader skinnebenet kan bringes til at vinkle med lårbenet i forhold til den normale situation (sammenlignet med modsidige). Det er vigtigt at pt. er afslappet i muskulaturen omkring knæet under undersøgelsen, der ellers er uden værdi
 • Skuffeløshed: Knæet bøjes 90 grader. Knæleddene inspiceres fra siden mhp. om skinnebenet på den syge side synker bagud sammenlignet med raske side. Dette er almindeligvis tegn på en ruptur af det bageste korsbånd. Undersøgeren sætter sig herefter på patientens fod, fatter bimanuelt om øvre tibiaende og trækker fremad bagud. Læsion af lig. cruc. ant.: Tibia trækkes unormalt fremad. Læsion af lig. cruc. post.: Tibia skubbes unormalt langt bagud. Sammenlignet med den raske side.
 • Lachmanns test er positiv ved forreste korsbåndsruptur. Udføres med knæet i 15-20 grader fleksion. Med den ene hånd fikseres femur, med den anden trækkes tibia frem som ved skuffetesten.
 • Apprehensiontesten forskydes patella i lateral retning. Ved lateral instabilitet/habituel patellaluksation, kommer der en kontraktion i quadriceps (modværgereaktion). Ved kondromalaci og artrose fornemmes en smertende skurren eller krepitation under patella.
 • McMurrays test: Patienten ligger på ryggen med maksimalt flekteret knæ. Den ene hånd holdes på knæleddet, så ledspalten på begge sider palperes. Den anden hånd griber under hælen.
 • Mediale menisk testes ved passivt at ekstendere knæleddet, mens læggen holdes udadroteret og der ydes let varus stress på knæet.
 • Laterale menisk testes ved passivt at ekstendere knæleddet, mens læggen holdes indadroteret og der ydes let valgus stress på knæet.
 • Testen er positiv, hvis man hører eller føler et klik. Man regner også testen som positiv ved smertereaktion uden klik.

Apleys test: Patienten ligger i bugleje med knæet 90° flekteret. Undersøgeren holder om hæl og forfod. Der trykkes ned mod knæet i underbenets længdeakse og roteres indad og udad. Smerter tyder på meniskskade.


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *