Nyrer

Anatomisk præparat af nyren
Anatomisk præparat af nyren

Nyrer er organer der står for udskillelsen af affaldsstoffer i blodet, samt en masse andre homeostatiske egenskaber.

Nyrerne består af to filtre der er serieforbundet og udskiller urin fra arterieblod. Filtrene har til formål at vedligeholde ekstracellulærvæskens volumen, osmolalitet, elektrolytsammensætning og pH, så de holdes konstant. Dette hedder også homeostase.

Nyrernes filtration foregår groft sagt ved en filtration, reabsorption, sekretion og ekskretion.

Anatomi

Nyrerne er to parrede, bønneformede organer der findes retroperitonealt på hver sin side af rygsøjlen. De vejer hver 150 g og er 3 x 6 x 12 cm store. Hver nyrer er opbygget af en indre nyremarv (medulla) og en ydre bark (cortex). I medulla findes der 8-18 såkaldte pyramider. Uden for hver pyramide findes cortex og dette udgør tilsammen en nyrelobus. En lobulus udgøres af en marvstråle med tilhørende barksubstans.

Glomerulus er betegnelsen for et kapillærnetværk der findes inde i den såkaldte Bowmans kapsel. Her sker ultrafiltrationen i nyren, dvs. det er en slags si der overfører et ultrafiltrat fra blodet til nyren, der groft sagt er blodet fratrukket proteinerne. Fra glomerulus og bowmans kapsel afgår det proximale tubuli, der fortsætter i henles slynge, til distale tubuli og til samlerørene.

I distale tubuli findes en specialiseret del der hedder macula densa der sammen med de juxtaglomerulære celler udgør det juxtaglomerulære apparat der producerer Renin, der er et hormon der regulerer blodtrykket.

Fra hver nyre afgår en ureter (urinleder) der fører ned til blæren.

Embryologi

Nyrerne udvikles fra intermediær mesoderm. Under den embryonale udvikling vandrer de opad, mens gonaderne vandrer nedad. Således sker der en krydsning af udførselsgangene og karrene til de to organer.

Funktioner

  • Regulering af vævsvæskernes osmolalitet (Udskillelse af en koncentreret eller fortyndet urin).
  • Regulering af ekstracellulærvolumen/BT gennem kontrolleret NaCl udskillelse.
  • Regulering af elektrolytbalancen.
  • Udskillelse af metaboliske slutprodukter i urinen (urinstof, urinsyre, kreatinin).
  • Regulering af K+ balance.
  • Udskillelse af hormoner til organismen (Erythropoietin, Renin, Prorenin, 1.25 Di-hydroxycholecalciferol)

Fysiologi

I proximale tubuli reabsorberes ca. 75 % af det ultrafiltrerede vand, natrium, klorid, bikarbonat, fosfat, calcium, glukose og aminosyrer samt plasmaproteinerne. I Henles slynge opkoncentreres urinen, og i distale tubulus og samlerørene sker der resterende reabsorption.


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *