n. trigeminus

n. trigeminus er den 5. hjernenerve og den største af hjernenerverne. Den går ud midt på pons og fører sensoriske signaler fra ansigtet og motoriske til tyggemusklerne. N. trigeminus har kerner i medulla oblongata, pons og mesencephalon.

n. trigeminus deler sig i n. ophthalmicus, n. maxillaris og n. mandibularis.

Det er en blandet sensorisk og motorisk nerve, overvejende sensorisk. N. trigeminus sørger for sensorisk innervation af ansigtet og motorisk innervation af tyggemusklerne.

Kommer ud fra hjernen lateralt på pons med en lille medial motorisk rod og en stor lateral sensorisk rod. Så snart den udgår, udvider den sig til et stort ganglion trigeminale. Fra gangliet afgår tre store grene: n. ophtalmicus V1, n. maxillaris V2 og n. mandibularis V3.

n. trigeminus innerverer skeletmusklerne m. masseter, m. temporalis, m. pterygoideus medialis, m. pterygoideus lateralis, m. tensor veli palatina, m. tensor tympanii, m. mylohyoideus og m. digastricus ventor anterior. Herudover innerverer den også en række glatte muskler og kirtler associeret med parasympatiske ganglier.

Den fører også sensoriske fibre fra ansigtets hud, både forrest på ansigtet og skalpen.

De motoriske tråde løber udelukkende i n. mandibularis, som er 3. gren fra n. trigeminus.

Fibertyper

 • Motoriske fibre til muskulatur deriveret fra 1. branchiebue, specielle somatisk efferente.
 • Sensoriske fibre fra ansigtshud- og slimhinder, generel somatisk afferente.

Kerner

 • De specielle somatiske fibre har trofisk centrum i nc. motorius n. trigeminus.
 • De generelle somatiske afferente fibre sender deres axoner til nc. sensori n. trigeminus
 • Proprioception -> nc. mesencephalicus n. trigeminus
 • Tryk og berøring -> nc. pontinus n. trigeminus
 • Smerte og temperatur -> nc. spinalis n. trigeminus

Nc. motorius n. trigeminus ligger i pons medialt for nc. pontinus n. trigeminus.

Nc. sensorius n. trigeminus strækker sig fra nederst i medulla oblongata til midt mesencephalon.

Apparante udspring

Udspring opadtil, lateralt på pons, hvor den udspringer med en større sensitiv rod, radix sensoria, og en mindre motorisk rod radix motoria.

Intrakranielle forløb

Begge radii løber gennem cisterna pontis fremad, opad og lateralt i CSF og passerer under sinus petrosus superior. Forløbet fortsætter ind i cavum trigeminale, dannet af dura mater og ligger i den affladede impressio trigeminalis fortil på pars petrosus ossis temporalis (fjeldbenet). Den sensitive rod til her udbrede sig i grene n. ophthalmicus (V1), n. maxillaris (V2), n. mandibularis (V3).

Radix motoria passerer gangliet og fortsætter i n. mandibularis.

Duraperforation

V1, n. ophthalmicus, perforerer dura mater i fissura orbitalis superior.
V2, n. maxillaris, perforerer dura mater i foramen rotundum.
V3, n. mandibularis, perforerer dura mater i foramen ovale.

Udfaldssymptomer

M. pterygoideus lateralis trækker kæben frem. Ved læssion af n. trigeminus vil kæben deviere til ipsilaterale side af læssionen ved mundåbning. Manglende innervation af tyggemusklerne giver atrofi af m. temporalis.

Klinik

n. trigeminus er indvolveret i blinkerefleksen, nyserefleksen, sutterefleksen og masseterrefleksen. Ved en perifær læsion vil et prik i øjet ikke producere nogen blinkrefleks i det øje, mens en central læsion vil ikke producere blinkrefleks i nogen af øjenene.

Test

n. trigeminus innerverer også de fleste af hjernens arterier sensorisk.

n. trigeminus kan testes på følgende måde:

 • Test sensibiliteten for stik og berøring i hele ansigtet. Sammenlign de to sider. Sensoriske defekter kortlægges ved at teste fra en abnorm region til en normal.
 • Test cornea-refleksen: Berør cornea med en vattot. Et blinke-respons bør udløses på begge sider.
 • Registrer evt. atrofi af tyggemusklerne. Bed pt. bide tænderne hårdt sammen. Palper m. temporalis og m. masseter. Forsøg at åbne pt .s mund ved at lægge pres på hagen.
 • Bed pt. åbne munden. Ved deviation af kæben er der muligvis parese af samsidige m . pterygiodeus.
 • Kæberefleks: Bed pt. slappe af i kæberne. Placer din finger på pt. hage, bank med reflekshammeren på fingeren.

Sidst opdateret 25. juni 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *