Mutation

Betegnelse for ændring i DNA som f.eks. ved fejl under celledeling. Fører til ændringer i gener og er en naturlig del af evolutionen.

Mutationstyper

Punktmutation

Mutation hvor én DNA-base udskiftes med en anden.

Missense-mutation

Punktmutation der resulterer i en anden aminosyre.

Nonsense-mutation

Punktmutation der resulterer i et stopcodon så proteinet afkortes.

Frameshift-mutation

Indsættelse af en DNA-base så læserammen ændres, hvilket påvirker hele proteinet.

Gen-deletion

Dele af et gen er fjernet, f.eks. ved en fejl ved cross over.

Gen-amplifikation

En mutation der fører til forøget transscription, som f.eks. hvis et helt gen kopieres.

Genetisk variation

Genetisk variation i gener sker via mutationer i gener, mutationer i regulatoriske proteiner, duplikationer af gener og shuffling af gener. De fleste mutationer i vores genom er ligegyldige da de sker i introns – det er kun når det sker i exons at det får betydning.

Resultat af mutation

En mutation kan både resultere i en forbedring eller en forværring i forhold til de omgivelser organismen lever i.

En mutation kan føre til pseudogener hvor kopiering af et gen gør at det ikke fungerer længere.


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *