Mitose

Mitose er betegnelsen for den del af celledeling hvor der sker en deling af chromosomerne i en celle til to identiske chromosomsæt med hver sin kerne. Der laves en eksakt kopi af modercellen, således at de to datterceller har samme kromosomantal som modercellen. Mitose giver altså diploide celler.

Mitosen foregår i M-fasen af cellecyklus. Efter mitosen følger Cytokinesen også i M-fasen, hvor der sker en deling af cytoplasma, organeller og cellemembranen. M-fasen tager ca. 20% af celledelingstiden.

Dyr anvender åben mitose, hvor kernemembranen nedbrydes før kromosomerne deles. Kromatiderne kondenseres og binder sig til fibre der adskiller søsterkromatiderne og fører dem til hver sin pol i cellen. Herefter sker der cytokinese hvor selve cellen deler sig.

Hvis der sker en fejl i mitosen begår cellen enten selvmord ved apoptose eller der sker en mutation. Nogle cancertyper kan opstå ved den slags mutationer.

mitose
Mitosens faser

Mitosens faser

Man kan inddele mitosen i 4 faser:

  • Profasen
  • Prometafasen
  • Metafasen
  • Anafasen
  • Telofasen

Resten af cellecyklus kaldes for interfase.

Profasen

Der sker en fortætningg af kromatin til diskrete kromosomer. I denne fase ses i mikroskop tydelige søsterkromatider bundet sammen til et kromosom i centromeret.

Prometafasen

Kernemembranen nedbrydes og der sker en deling af cellen centrioler, så de findes i to par der danner hver sit centrosom. Herfra sker dannelsen af mikrotubuli. Disse mikrotubuli danner spindelapparatet. Centriolerne vandrer til hver sin pol.

Metafasen

Kromosomerne arrangeres i et ækvatorialt plan mellem de to poler, hvor centriolerne befinder sig. Et proteinkompleks kaldet kinetochoret binder til centromeret på kromosomerne. Mikrotubuli fra centromerene går hen og binder til kinetochorene.

Anafasen

De to søsterkromatider adskilles ved at mikrotubuli trækker dem til hver sin pol mod centromerene.

Telofasen

Spindelapparatet nedbrydes og der dannes en kerne om de delte kromosomgrupper. Kromosomernes struktur løsnes igen.


Sidst opdateret 30. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *