Michaelis Menten kinetik

En model for hvordan de fleste enzymers kinetik virker.

Michaelis-menten enzymer kan beskrives ved en række forskellige værdier:

  • Vmax: Den maksimale hastighed der kan opnås ved systemet.
  • Km: Substratets koncentration ved halvdelen af Vmax.
  • kcat: Enzymets turnover er det maksimale mængde substrat der omsættes til produkt pr. sekund.

Betydning af Km

En lav Km-værdi betyder at en høj affinitet mellem substrat og enzym og omvendt.

Km og Vmax kan bestemmes ved et Lineweaver-Burk plot.

Eksempler på enzymer der katalyserer samme reaktion (første trin i glykolysen), men har forskellig Km-værdi er Hexokinase og Glukokinase der begge findes i leveren. Hexokinase har en Km-værdi på 0,1 M, mens Glukokinase har en Km-værdi på 11 mM.


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *