Metotrexat

Kompetitiv inhibitor af dihydrofolatreduktase Hæmmer DNA syntese. Benyttes til inflammatoriske reumatiske sygdomme og som cytostatika. Er en anti-metabolit af folinsyre.

Ved anvendelse af metotrexat foreligger der den specielle omstændighed, at der findes en antidot, leukovorin, der kan eliminere virkninger af medikamentet.

Indikation

Anvendes mod RA. Gives typisk en gang ugentligt.

Virkningsmekanisme

Antifolat. Hæmning af dihydrofolat- reduktase dvs. hæmning af omdannelse fra dihydrofolsyre til tetrahydrofolsyre, hvilket medfører hæmning af opbygningen af DNA og RNA. Virker specifik i S-fasen.

Bivirkninger

Knoglemarvssupression. Slimhindepåvirkning: stomatitis, conjunctivitis, tarm-ulcerationer, diaré. Moderat kvalme og opkastning. Af og til ses påvirkning af leverfunktionen (cirrhose, måske ved kronisk behandling), lungefibrose (i bestrålede områder). Nyreskader. Hududslæt. Ved intratekal administration ses: Arachnoiditis (opkastning, feber, hovedpine), myelitis, encephalitis.

Farmakokinetik

Doser på op til 50 mg optages let fra tarmen. Udskilles uomdannet i urinen (55 – 90 % på 24 timer). Bindes reversibelt i ekssudater, hvorfor udskillelsen kan forsinkes betydeligt.


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *