Long Term Potentiation (LTP)

Long Term Potentiation (LTP) er den mekanisme, der danner grundlag for indlæring og for konsolidering og lagring af korttids hukommelse som langtidshukommelse. Når noget skal gemmes i langtidshukommelsen foregår dette især ved forstærkning af forbindelsen mellem to neuroner ved den mekanisme der hedder LTP. Se også Long Term Depression.

De bedst studerede neuroner ifm. LTP er nok forbindelsen mellem to neuroner i CA1 – et område i Hippocampus i hjernen.

Neurotransmitterne i disse neuroner er Glutamat, og det ligger pakket i vesikler inden i det præsynaptiske neuron. Når der kommer en elektrisk impuls, frigives dette til den synaptiske kløft og Glutamat kan da vandre over til den postsynaptiske membran. Her findes der to ionkanaler der hedder N-methyl-D-aspartate (NMDA) og α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid (AMPA) ionkanaler.

Når Glutamat binder til AMPA, åbner ionkanalen og der kan vandre natriumioner ind i neuronet. Dette sker ikke ved NMDA, fordi her er der bundet en Magnesiumion, der blokerer for dette. Men Natriumionerne kan vandre ind gennem AMPA, og dette fører til en depolarisering af membranen.

Samtidig medfører den øgede mængde Natriumioner at den positive ladning kan frastøde Magnesiumionen, så denne forsvinder fra receptoren. Dermed bliver NMDA også åben, og da Glutamat er bundet åbner denne ionkanal også. Igennem NMDA kan Calciumioner strømme ind i cellen. Calciumionerne aktiverer proteinkinaser som fører til en intracellulær kaskade som medfører øget transcription af forskellige proteiner i cellen.

Det kan f.eks. være proteiner der medfører en øget mængde af AMPA i cellemembranen. Dette øger følsomheden af neuronerne. Det kan også være vækstfaktorer der medfører en øget mængde synapser. Denne proces er indvolveret i den proces at der gemmes minder i langtidshukommelsen.

Denne video gennemgår begrebet ret godt:


Sidst opdateret 30. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *