Leveren

Leveren eller hepar er et organ i abdomen der står for metabolisering og dannelse af galde.

Leveren er et organ der findes i abdomen i højre side under diaphragma. Leveren danner en del enzymer der er vigtig for metabolisme og galde.

Leveren består af 10 milliarder celler med 10.000 forskellige stofskiftefunktioner. Den modtager 20% af kroppens minutvolumen og producerer 600 ml. galde pr. døgn.

Anatomi

Leveren består af 2 lapper med hver 8 segmenter.

Funktioner

 • Syntese
 • Depot
 • Metabolisering og ekskretion
 • Sekretion
 • Filter

Syntese

Leveren producerer en lang rang række stoffer, bl.a. kulhydrater og proteiner.

Proteiner

Albumin er et af de proteiner der syntetiseres i leveren. Det dannes i leveren med ca. 8 g. pr. dag. 40% findes intravaskulært. Syntesen reguleres bl.a. af kolloidosmotisk tryk. Funktionen af albumin er at opretholde kolloidosmotiske tryk og at transport af endogene og eksogene stoffer. Lavt S-Albumin kan skyldes nedsat syntese, ændret fordeling, øget tab eller øget katabolisme.

Leveren producerer også:

 • lipoproteiner som f.eks. HDL, LDL og HLDL.
 • transferrin der kan transportere 2 jernatomer.
 • Ferroxidase (Coeruloplasmin) der kan transportere 6 kobberatomer.
 • Steroidhormon bindende proteiner der kan transportere østrogen og cortisol.
 • Thyroideahormon bindende proteiner der kan transportere Thyroxin.
 • Vitaminbindende proteiner der kan transportere Retinol og Calciferol.
 • Koagulationsfaktorer i form af K-vitaminafhængige faktorer, såsom faktor II, VII, IX, X.
 • Komplementfaktorer.
 • Proteaseinhibitorer, såsom alfa1-antitrypsin, alfa2-makroglobulin og C1 inhibitor.
 • Akut fase reaktanter såsom Orosomukoid og C-reaktivt protein

Kulhydrater

Leveren udfører også kulhydratsyntese, såsom glykogen og glukose.

Lipider

Leveren producerer forskellige lipider såsom:

 • Frie fedtsyrer
 • Triglycerider
 • Galdesalte

Depot

Leveren depoterer mange ting, såsom:

 • Glykogen
 • Lipider
 • A-vitamin
 • Jern
 • B12-vitamin

Metabolisering og ekskretion

Leveren indeholder Cytokrom P-450 enzymfamilien, der er vigtig for metabolisme. Det er en individvariabel enzymfamilie med bred substratspecificitet. Den er inducerbart og lipidopløselige stoffer gøres polære. Enzymfamilien kaldes også Mikrosomale mixed-function oxidase system (MIOS). Enzymet er egentlig udviklet mod plantetoksiner, men muliggør omsætning af lægemidler.

Sekretion

Leveren udfører syntese og sekretion af galde. Galdens funktion er digestion og ekskretion. Digestionen sker ved sekretionen af galdesalte, micelledannelse og lipaseaktivering. Ekskretion sker ved endogene stoffer, cholesterol, phospholipid, billirubin, xenobiotika, lægemidler og toksiner.

Filter

Non-immunologiske infektionsforsvar:

 • Fagocytose af mikrobielle substanser fra tarmen (Kupffer-celler)
 • Produktion af antimikrobielt virkende stoffer (bl.a. komplement )

Immunologiske infektionsforsvar:

 • Antigenpræsentation (Kupffer-celler)
 • Immunologisk kompetente celler i portalrummene

Cirrose fører til en stigning i S-Immunglobuliner.

Undersøgelser

 • Klinisk kemiske analyser
 • Leverbiopsi
 • Billeddiagnostik
 • Trykmålinger

S-ALAT

Hvis S-ALAT er over 1000 er dette tegn på massive leverskader. Det kan f.eks. være Virushepatitis, Toksisk hepatitis og Iskæmisk leverskade.


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *