Lambert beers lov

Lambert beers lov anvendes i absorptionsspektrometri idet den siger at absorbansen for en prøve afhænger ligefrem proportionelt med koncentrationen, såfremt man måler i det lineære område.

A = ε · x · c

Hvor A er absorbansen, ε er ekstinktionskoefficienten, x er kuvettelængden og c er koncentrationen.

Det linære område vil sige at man har fortyndet opløsningen tilstrækkeligt, så der netop gælder denne sammenhæng. Hvis opløsningen er for koncentreret opstår vekselvirkning der gør at der ikke længere gælder en lineær sammenhæng.

Til mange biologiske målinger anvendes undertiden optisk densitet (OD) i stedet for absorbansen. Absorbansen eller Optisk densitet er altid målt ved en given bølgelængde, der også bør angives sammen med absorbansen eller optisk densitet, f.eks. A450 nm eller OD450 nm.


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *