Laktat acidose

Laktat acidose er en sygdom hvor der ses sløret sensorium, eventuelt shock og/eller koma, acidose (oftest uden ketonuri), forhøjet blodglukose, øget anion-gab, forhøjet S-laktat. Det er en kendt men sjælden komplikation, især hos patienter i Metforminbehandling. Der er 1-3 tilfælde pr. år i Danmark. Ses også hos patienter med alvorlig kardiopulmonal lidelse
medførende anaerob stofskifte.

Diagnose

  • S-laktat måles på KKA: Normalområde 0.75-1.25 mmol/l.

Anion-gab: Defineres som differencen imellem koncentrationerne af S-Na + S-K og S-HCO3 + S-Cl. Normalt anion-gab omkring 10-12 mmol/l. Hos patienter med laktatacidose er anion-gabet > 20 mmol/l.

Behandlinger

Som diabetisk ketoacidose. I svære tilfælde skal dialyse overvejes.


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *