Ketoacidose

En tilstand under diabetes hvor der ved ketogenesen ophobes ketonstoffer i blodet. De er syrer og sænker derfor blodets pH. Dette kan føre til koma og død.

Ved ketoacidose er konc. af ketonstoffer i blodet ofte omkring 90 mg/100 ml. Dette skal sammenlignes med den normale konc. på 3 mg/100 ml – dette kaldes for ketose. Nogle personer anvender en kost der er meget fattig på carbohydrater, danner også en del ketonstoffer. Disse skal overvåge deres niveau af ketonstoffer i blod eller urin meget nøje for at undgå ketoacidose.

Ketoacidose er en insulinmangelstilstand der opstår under diabetes, hvor fedtforbrændingen løber løbsk.

Subjektive symptomer

 • Tørst
 • Polyuri
 • Træthed
 • Dyspnø
 • Symptomer på anden sygdom

Objektive symptomer

 • Acetone foeter
 • Dehydrering
 • Kussmaul respiration
 • Abdominalia
 • Bevidsthedsændring
 • Evt. Febrilla
 • Evt. Shock

Diagnose

 • Hyperglykæmi oftest BG > 15 mM
 • Glukosuri
 • Ketonuri – blodketon > 3 mM
 • A-gas pH < 7.3 og bicarbonat < 17 mM
 • Tegn til dehydrering
 • Høj hbg, creaog leukocytose

Parakliniske undersøgelser

 • B-glukose
 • Se-Na
 • Se-K
 • Se-carbamid
 • Se-creatinin
 • Standard bikarbonat
 • Hgb
 • Leukocytter
 • A-gas
 • EKG
 • Rtg. thorax
 • Blodtype
 • Podninger
 • Urin D+R
 • Bloddyrkning
 • Lumbalpunktur

Behandling

Behandling af ketoacidose omfatter 3 faser:

 • 1. fase: Insulin, vand og salt for at normalisere blodsukker
 • 2. fase: Insulin, vand, salt og glukose for at normalisere syre/base status
 • 3. fase: Insulin for at optimere

Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *