Kemisk carcinogenese

Betegnelsen kemisk carcinogenese defineres ikke blot som evnen til at inducere cancer, men bredere som tumorigen induktion, omfattende carcinomer, sarcomer og benigne tumorer. En carcinogen effekt siges at være til stede, hvis der hos forsøgsdyr observeres:

  • Øget hyppighed af en eller flere typer af tumorer, der også forekommer hos kontroldyr
  • Udvikling af tumorer, som ikke ses hos kontroldyr
  • Forekomst af tumor tidligere hos testdyr end i kontroldyr
  • Øget antal af tumorer hos enkelte dyr sammenlignet med kontroldyr.

Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *