Intrapleuralt tryk

Intrapleuralt tryk (PIP/PPL) er trykket i pleurahulen. Det er et subatmosfærisk tryk. Hulen fyldt med et tyndt (5-35 µm) lag pleuravæske. Det subatmosfærske tryk genereres af statiske elastiske kræfter i lunger og bryst.

Det er egentligt et udtryk for det intrathorakiske tryk, dvs tryk i thorax udenfor blodkar, lymfekar og luftveje.

Lungefibrose vil øge elastisk recoil i lungen, derved sænkes lungevolumnet. Det intrapleurale tryk bliver mere negativt, og repirationsmuskelarbejdet større. Ved forceret ekspiration vil respiratoriske musklers arbejde gøre trykket mere positiv – dvs lunger udspiles i mindre grad.


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *