Hypertension

Hypertension er betegnelsen for forhøjet blodtryk. Man har hypertension hvis blodtrykket er højere end 140/90 mmHg. For diabetespatienter er grænsen 140/85 mmHg. Forhøjet blodtryk er ikke i sig selv et problem, men det giver en øget risiko for hjertekarsygdomme, hvorfor det skal behandles. For unge er både det systoliske og diastoliske blodtryk en risikofaktor, mens det systoliske blodtryk er vigtigere hos ældre.

Vær opmærksom på White coat hypertension der rammer hver 7. patient. Prognosen er god og patienten observeres, men behandles ikke.

Ætiologi

Årsagen til hypertension ved unge er ofte en underliggende sygdom, hvorimod det hos mange ældre skyldes nedsat vaskulær komplians.

Bemærk at indtagelse af 50 g lakrids også kan give hypertension!

Risiko

Tidligere blev grad af hypertension opdelt i ”mild”, ”moderat” og ”svær” hypertension. Dette var misvisende da antallet af hypertensionsrelaterede sygdomme og død er højst i den ”milde” gruppe pga. det store antal patienter. Da grad 1 og 2 hypertension oftest er usymptomatisk diagnostiseres formentlig kun ca. halvdelen af alle tilfælde med arteriel hypertension.

hypertension-risiko

Risikofaktorer

 • Familiær disposition til kardiovaskulær sygdom
 • Diabetes
 • Hyperkolesterolæmi
 • Rygning
 • Abdominal fedme
 • Mænd: omfang > 102 cm
 • Kvinder: omfang > 88 cm
 • Alder
 • Mænd >55 år
 • Kvinder > 65 år
 • Organpåvirkning:
 • Venstre ventrikelhypertrofi ]ved ekkokardiografi eller EKG
 • proteinuri / mikroalbuminuri
 • forhøjet se-kreatinin
 • fundus hypertonicus III-IV
 • Andre sygdomme: Cerebrovaskulær sygdom, iskæmisk hjertesygdom, kongestiv hjerteinsufficiens, parenkymatøs nyresygdom, storkar-sygdom og svær retinopati.

Komplikationer

Hypertension øger risikoen for Hypertensionsrelaterede sygdomme:

 • Tidlig død
 • Atherosklerose
 • Iskæmisk hjertesygdom/AMI
 • Cerebral apopleksi (infarkt/blødning)
 • Hjerteinsufficiens
 • Nefropati
 • Claudicatio intermittens

Diagnose

Hypertension inddeles i en række grader:

Systolisk Diastolisk
Normalt <140 og <90
1. grads hypertension 140-159 og/eller 90-99
2. grads hypertension 160-179 og/eller 100-109
3. grads hypertension >180 og/eller >110
Isoleret systolisk hypertension (ISH) >140 og <90

Behandling

Behandling kan være antihypertensiv behandling med lægemidler. Opfattelsen af arteriel hypertension har gennem de seneste år ændret sig fra at være en sygdomsenhed til en RISIKOFAKTOR oftest forekommende sammen med andre faktorer og tilstande som øger risikoen for cerebro- og kardiovaskulær sygdom og død. Derfor er hensigten med antihypertensiv behandling at beskytte patienten mod disse følgetilstande.

Eksempler på følgesygdomme:

 • malign hypertension
 • encefalopati
 • haemorrhagia cerebri
 • venstresidig ventrikelhypertrof
 • hjertesvigt
 • nyreinsufficiens
 • aortadissektion
 • trombosis cerebri
 • iskæmisk hjertesygdomme
 • perifer arteriel insufficiens (claudicatio intermittens)

Non-farmakologisk behandling

Behandlingen af hypertension omfatter ikke kun farmakologisk behandling, men også non-farmakologisk behandling:

 • Patienten bør være motiveret.
 • Opregning af risikofaktorer samt vurdering af ” 10 års risiko” for apopleksi og AMI. Efterfølgende samtale vedrørende risikofaktorer og plan for ændring af disse.
 • Især interveneres i forhold til
 • Motion (½-1 time to til fire gange ugentligt)
 • Diæt
 • Rygestop

Farmakologisk behandling

Farmakologisk behandling omfatter:

Førstevalg:

 • Thiazider
 • Calciumantagonister
 • ACE-hæmmere/Angiotensinreceptorblokkere

Valg i anden række (kun ved anden samtidig indikation):

 • α1-blokkere
 • β-blokkere

Behandling af specielle tilstande

Hypertension algoritme
Hypertension algoritme

Graviditet

 • Metyldopa, evt calciumantagonist
 • ACE-I, ARB, diuretika er alle kontraindicerede

Hjertesvigt

 • Overvej altid en ACE-I (ARB) og betablokker (metoprolol, carvedilol)
 • Evt tillæg af diuretika
 • Angina pectoris – iskæmisk hjertesygdom

Betablokker

 • ACE-I og calcium antagonister

Diabetes

 • Oftest kombinationsterapi
 • DM1 – bør indgå en ACE-I
 • DM2 – bør indgå en ARB

Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *