Genistein

Genistein binder til oprenset human PPAR-gamma med Ki på 5,7-22,5 mM og aktiverer kimære Gal4 PPAR-gammaafhængige reportergenekspression som partial agonist med EC50 på 18,7 mM og maksimal effekt ved 4x lavere end pioglitzon. Den inducerer adipogenese i 3T3 L1 celler, aktiverer PPAR-gamma promotoraktivitet i HUVEC transficeret med PPRE reporterplasmid og inhiberer monocytadhæsion til TNF-alfaaktiveret HUVEC under tilstedeværelse af flow. Monocyt adhæsionseffekten blev stoppet ved siRNA silencing af PPAR-gamma. Den aktiverer også transcriptionsaktiviteten af PPAR-alfa og er vist at kunne binde til østrogenreceptor ved lave koncentrationer og en ligand til PPAR-gamma ved høje koncentrationer, hvilket giver en koncentrationsafhængig modsat rettet effekt på osteogenese og adipogenese.


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *