Fuld agonist

Agonister som fuldt aktiverer en receptor. Agonister hvor epsilon = 1 i ligningen:

E = f{(epsilon * [A] * [R_tot])/([A]+[K_D]}

Hvor:

  • epsilon er den egenstimulerende virkning / intrinsic efficacy, dvs. et udtryk for hvor stort et respons en given okkupans kan give.
  • [A] er koncentration af agonisten
  • [R_tot] er konc. af totalt antal receptorer
  • [K_D] er dissociationskonstanten

Bemærk at responset normalt ikke siger noget direkte om okkupansen. Derfor afhænger responset stadig af okkupansen og denne formel er et forsøg i generelle termer at bekrive sammenhængen.

 


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *