Flux

Flux betyder en strømning, der er et begreb der dækker over mængde stof pr. tidsenhed der passerer et bestemt arealenhed, der er vinkelret på strømningsretningen.


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *