Flussyre

Flussyre (HF) er den mest aggressive syre, der kendes. Anvendes i industrien.Meget smertefuld. Ved udsættelse for tynde koncentrationer kan symptomer og skadevirkninger være mange timer om at udvikle sig. Systemisk induceres hypocalcæmi, som er medvirkende til kardielle arytmier, der kan ende som behandlingsrefraktær ventrikelflimmer.

Behandling

Behandles som andre ætsninger med øjeblikkelig skylning med vand. Calcium-ionen er antidoten, kan anvendes som 2,5% Ca-gluconat gel til påsmøring initialt. Perifert på ekstremiteter er langsom lokal arteriel infusion med Calcium-Sandoz titreret efter smerteophævelse den bedste metode (ca. 50 ml over 4 timer til en hånd). Øjne skylles intermitterende med 1% Ca-gluconat (sv.t. Calcium-Sandoz fortyndet 1:10) i 2-3 døgn.


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *