Ethanol

Ethanol er betegnelsen for almindelig alkohol og har formlen CH3CH2OH. Ved forbrænding bliver det til Ethanal, herefter til Eddikesyre og til slut til Kuldioxid og Vand.

Indhold

Rusmiddel

Alkohol er det mest anvendte rusmiddel i verden. Det indtages gennem munden, absorberes gennem mavesækken (10%) og tyndtarmen (90%), omsættes gennem leveren (90%), nyrerne og mavesækken og en mindre mængde udskilles uomdannet med urin og udåndingsluft.

Cirka 860000 danskere er storforbrugere af alkohol. 585000 har et skadeligt forbrug af alkohol og 140000 er afhængige af alkohol.

Siden 1984 har en stadig faldende andel af de helt unge i 11 til 15-års alderen erfaringer med at være beruset. Danmark har dog sammenlignet med resten af Europa stadig den højeste andel af 15-årige (2011-data), der har erfaringer med at være fulde. De unge oplever i langt højere grad negative følger ved at drikke alkohol, sammenlignet med den øvrige befolkning. Antallet af unge, der kommer i kontakt med sygehus på grund af beruselse, er faldende. Der har været 93 alkoholrelaterede dødsfald blandt unge (16-24år) over de seneste 12 år. Hovedparten skyldtes ulykker, og 9 ud af 10 af dødsfaldene var blandt unge mænd.

Ældre tåler alkohol dårligere end yngre. På grund af ændret kropssammensætning får ældre en højere alkoholpromille end yngre, når de indtager den samme mængde alkohol. I 2013 var der omkring 1.200 alkoholrelaterede dødsfald blandt ældre, heraf var 71 % mænd. For denne aldersgruppe udgør den alkoholrelaterede dødelighed 2,8 % af den samlede dødelighed.

Alkohol er en af de enkeltfaktorer, som har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Et stort alkoholforbrug øger risikoen for en lang række sygdomme. Det drejer sig om mere end 200 sygdomme, herunder kræftsygdomme, mave-tarm-sygdomme, lungesygdomme, leverlidelser, muskel-skelet-sygdomme, fosterpåvirkning og afhængighed. I 2013 var der i alt 131.264 alkoholrelaterede kontakter til sygehus, fordelt på følgende diagnosegrupper: Psykiske/adfærdsmæssige forstyrrelser (58%), Alkoholberuselse/-forgiftning (26%) og Alkoholisk leverlidelse (14%).

I 2013 var knap 2.900 dødsfald relateret til alkohol ud af i alt 52.182 dødsfald i Danmark. De alkoholrelaterede dødsfald svarer til 5,5 % af samtlige dødsfald i Danmark. Andelen af dødsfald relateret til alkohol er faldet svagt over de seneste år. Langt flere mænd end kvinder dør på grund af alkoholrelateret sygdom. For begge køn sker de fleste alkoholrelaterede dødsfald i aldersgruppen 50-74 år.

Data

  • Synonymer: Ætanol, Etanol, Sprit, Alkohol, Ethylalkohol.

Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *