Endocytose

Endocytose er den proces hvor en celle optager stof fra omgivelserne (det ekstracellulære rum) ved afsnøring af vesikler. Svarer til pinocytose. Modsat exocytose.

Endocytose kan ske ved pinocytose (optagelse af væske og opløste molekyler via små vesikler) eller fagocytose (optagelse af større partikler).

Receptor-medieret endocytose er en form af pinocytose, som muliggør optagelse og opkoncentrering af bestemte makromolekyler eller små partikler (f. eks. low density lipoproteins, LDL, som binder cholesterol) fra blodbanen.

Receptor-medieret endocytose begynder med dannelsen af clathrin-coated vesikler. Receptorer i plasmamembranen kan binde makromolekylerne eller LDL (”cargo”) i det extracellulære rum. Når makromolekylerne binder, hæftes adaptin på cytosolsiden af cargoreceptoren og kan clathrin-binde til adaptin. Der dannes en clathrin-coat, som er med til at danne vesiklen. Vesiklen afsnøres fra plasmamembranen ved hjælp af dynamin. Når vesiklen er fri i cytosolen, sker uncoating af clathrin-coat og vesiklen kan fusionere med et endosom. Genkendelse, docking og fusion med det rigtige targetmembran er medieret ved thethering, rab, v-SNARE og t-SNARE proteiner.

P.g.a. den lave pH i endosomet frigøres makromolekylerne fra cargo-receptoren og makromolekylerne kan nedbrydes ved hjælp af hydrolytiske (lysosomale) enzymer (det sker når endosomet og primære lysosomer er smeltet sammen). Cargo-receptorerne i endosomets membran afsnøres som små transportvesikler og transporteres tilbage til plasmamembranen, hvor de kan indgå i en ny runde af receptor-medieret endocytose.


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *