Docetaxel

Docetaxel er også kaldet Taxotere. Det er det stof, der udgør de tre sidste kemoterapi-behandlinger for kvinder med brystkræft.

Virkningsmekanisme

Fremmer dannelsen af mikrotubuli fra tubulindimerer og stabiliserer endvidere mikrotubuli ved at forhindre depolymerisering. Dette medfører hæmning af det mikrotubulære netværks normale dynamiske reorganisering, som ellers er essentielt for cellens funktioner i interfase og mitose.

Bivirkninger

Knoglemarvsdepression, slimhindetoxicitet og muskel/ledsmerter, overfølsomhedsreaktioner, negleforandringer, perifer neuropati, alopeci, kun i lettere grad gastrointestinale bivirkninger.

Farmakokinetik

Plasmakoncentrationen efter i.v.-indgift aftager med tre halveringstider på hhv. 4 minutter, 35 minutter og 11 timer. Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter. Ca. 5 % udskilles uomdannet renalt.


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *