Digoxin

Digoxin er et lægemiddel til behandling af hjerteinsufficiens der virker ved at styrke kontraktiliteten. Det er positivt inotropt og virker ved at øge intracellulært calciumkoncentration.

Digoxin er stort set det eneste eksempel på digitalisglykosider der anvendes i Danmark.

Farmakodynamik

Digoxin øger de frie calciumkoncentration omkring aktin og myosinfilamenterne i sarcomeren, hvilket forklarer den positive inotrope effekt. Dette gør den ved at hæmme natriumkaliumpumpen der er bundet til cellemembranen og dermed øge den intracellulære koncentration af natrium. Dette hæmmer udpumpningen af calcium ved natriumcalciumkanalerne.

Digoxin sænker hjertefrekvensen pga. en parasympatisk hæmning af sinusknuden. AV-knudens overledningstid og refraktærperiode øges.

Digoxin har både en inotrop og antiarytmisk effekt.

Farmakokinetik

Digoxin er et substrat for p-glykoprotein og absorberes derfor kun 75% fra tarmen. Biotilgængeligheden er også omkring 75%, da digoxin ikke har betydelig førstepassagemetabolisme.

Digoxins halveringstid er stærkt afhængig af nyrefunktionen.

Indikation

Digoxin blev hyppigt anvendt i gamle dage, men anvendes kun i dag til patienter med hjerteinsufficiens der ikke er blevet symptomfrie af ACE-hæmmere, diuretika og betablokkere.

Digoxin er hyppigst indiceret ved atrieflimren og atrieflagren.

Hos børn med WPW-syndrom anvendes digoxin profylaktisk.

Kontraindikation

Digoxin er kontraindiceret ved voksne med WPW-syndrom. Dette skyldes at voksne ofte har anfald med atrieflimren og da digoxin kan påvirke det accessoriske ledningsbundt så overledningen øges til 1:1, vil der være mulighed for udvikling af ventrikulær takykardi eller ventrikelflimren. Dette ses meget sjældent hos børn, og digoxin er derfor ikke kontraindiceret til børn med WPW-syndrom.

Herudover er digoxin også kontraindiceret ved mistanke om digoxinforgiftning.

Digoxin er også kontraindiceret ved 2. og 3. grads atrioventrikulær blok og obstruktiv kardiomyopati.

Bivirkninger

Digoxin har en del bivirkninger, hvilket gør det besværligt at arbejde med. Digoxin kan påvirke centralnervesystemet og give synsforstyrrelser, kvalme, opkastninger og hallucinationer.

Digoxinforgiftning

Digoxin kan give digoxinforgiftning der vises ved arytmier samt symptomer fra mavetarmkanalen og centralnervesystemet. DC-konvertering er kontraindiceret ved digoxinforgiftning, men kan naturligvis anvendes hvis det er en livstruende arytmi.

Ved digoxinforgiftning kan anvendes antidot der er digoxinantistoffer. Ved indgivelse af disse bringes patienten ud af forgiftningen i løbet af nogle timer.


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *