Decubitus

Betegnelse for tryksår. Tryksår er en lokaliseret skade på huden og/eller underliggende væv. Ses ved knoglefremspring, som resultat af tryk evt. kombineret med forskydning .

Forekomst

Prævalens er 10000 i Danmark.

Inddeling

Kan inddeles i liggesår, siddesår og bandagesår. Kan stadieinddeles i 4 stadier.

Stadie 1

 • Erythem (rødme) i intakt hud.
 • Bliver ikke blegt ved tryk.
 • Der er intakt hud med rødme af et lokaliseret område som regel hen over et knoglefremspring.
 • Misfarvning af huden, varme, ødem, hårdhed eller smerte kan også indtræffe.

Stadie 2

 • Delhudstab eller bullae.
 • Vabel
 • Delvis tab af dermis. Der ses et lavt, åbent, rødligt, lyserødt sår uden dødt væv.

Stadie 3

 • Fuldhudstab. Subkutant fedt kan være synligt, men knogler, sener eller muskler er ikke blotlagt.
 • Nekroser kan evt. ses. Underminering kan forekomme.

Stadie 4

 • Tab af alle vævslag. Der er evt. synlige knogler, sener eller muskler. Dødt væv eller pus kan være til stede. Ofte underminering.

Behandling

 • Aflastning (madras/siddepude)
 • Mobilisering
 • Optimere almen tilstand. Ernæringstilstand NB!
 • Lokal sårbehandling: Fjerne nekroser, sikre afløb, sugende forbinding og kontrollere aflastningen
 • I udvalgte tilfælde Lap-operation

Kirurgisk behandling

Kirurgisk behandling af sår er pga. drænage, sårrevision, hudtransplantation eller amputation. Der kan anvendes generel anæstas eller lokal anæstasi.

Konservativ behandling

 • Autolyse: Gel. Hydrokolloider.
 • Kollagenaser: Varidase. Sølvprodukter.
 • Alginater: Kaltostat. SeaSorb. (Hydrofiber)
 • Osmose: Honning – er noninvasiv, billig og SØD.
 • Enzymatisk behandling: Larveterapi.
 • NPWT-behandling.
 • Kompressions-behandling
 • Antibiotika

Historie

I gamle dage stod der i Medicinsk Kompendium at tryksår opstod fordi sygeplejerskerne var mere optaget af at drikke kaffe end at vende patienter.


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *