Cytokiner

Immunsystemets mange typer af celler er afhængige af at kunne kommunikere indbyrdes. Denne kommunikation foregår ved hjælp af cytokiner (af cyto: celle og kinein: at bevæge).

Der findes over 180 gener der koder for cytokiner i det menneskelige genom.

Cytokiner har mange forskellige navne som ofte hentyder til deres funktion, såsom tumor necrosis factor, interferoner og interleukiner.

Cytokiner ligger ikke lagret i præform i cellerne, så de skal syntetiseres ved transcription efter en cellulær aktivering. Mange cytokiner har en autokrin eller en parakrin virkning, dvs. virker enten i samme celle eller en af nabocellerne til den celle hvor det syntetiseres i. Kun hvis de produceres i stor mængde, kan de træde ind i blodbanen og virke over længere afstande.

Cytokin Kilde Target Funktion
IL-1 Makrofager
Epithelceller
T-celler
Makrofager
Co-stimuli af Th-celler
Modning af B-celler
Aktivering af NK-celler
Feber
Inflammation
IL-2 Th1-celler Aktiverede T-celler
Aktiverede B-celler
NK-celler
Vækst
Proliferation
Aktivering
IL-3 Th1-celler
NK-celler
Stamceller
Mastceller
Vækst
Histamin frisætning
IL-4 Th2-celler Aktiverede B-celler
Makrofager
T-celler
Proliferation og differentiering af B-celler
Proliferation af T-celler
IgE og IgG1 syntese
Undertrykker Th1
IL-5 Th2-celler Aktiverede B-celler Proliferation og differentiering
IgA syntese
IL-6 Monocytter
Makrofager
Th2-celler
Stromal celler
Aktiverede B-celler
Plasmaceller
Stamceller
Differentierer B-celler til plasmaceller
Antistof sekretion
Differentiering af stamceller
Akutfase respons
IL-7 Marvens stroma
Thymus’ stroma
Stamceller Differentiering til progenitor B- og T-celler
Thymocytmodning
IL-8 Makrofager
Endothelceller
Neutrofile granulocytter Kemotaksi
IL-10 Th2-celler Makrofager
B-celler
Cytokin produktion i makrofager
Aktivering af B-celler
IL-12 Makrofager
B-celler
Aktiverede Tc-celler
NK-celler
Differentiering af Tc-celler til CTL (med IL-2)
Aktivering af NK-celler
IL-13 T-celler B-celler Vækst og differentiering
Inhibering af Th1-celler
IL-15 T-celler Intestinale epithelceller Er IL-2-lignende
Aktiverer T-celler
Aktiverer NK-celler
IL-18 Aktiverede makrofager T-celler
NK-celler
Inducerer IFN-gamma produktion
Dirigerer til Th1
IL-21 Th2-celler B-celler
T-celler
NK-celler
Inducerer proliferation
IFN-alfa Leukocytter Diverse celler MHC-1 expression
Viral replikation
IFN-beta Fibroblaster Diverse celler MHC-1 expression
Viral replikation
IFN-gamma Th1-celler
Tc-celler
NK-celler
Makrofager
Aktiverede B-celler
Th2-celler
MHC expression på makrofager
Ig klasseskift til IgG2a for aktiverede B-celler
Th2-celle proliferation
Patogen elimination for makrofager
MIP-1-alfa Makrofager Monocytter
T-celler
Kemotaksi overfor monocytter og T-celler
MIP-1-beta Lymfocytter Monocytter
T-celler
Kemotaksi overfor monocytter og T-celler
TGF-beta T-celler
Monocytter
Monocytter
Makrofager
B-celler
Kemotaksi overfor monocytter og makrofager
IL-1 syntese for aktiverede makrofager
IgA syntese for aktiverede B-celler
TNF-alfa Makrofager
Mastceller
NK-celler
Makrofager
Tumorceller
CAM og cytokin expression hos cytokiner
Induktion af celledød hos tumorceller
TNF-beta Th1-celler
Th2-celler
Fagocytter
Tumorceller
Fagocytose og NO-produktion i fagocytter
Celledød i tumorceller

Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *