Cyklin-afhængige kinase

Cdk’er er enzymer, der er til stede gennem hele cellecyklus, men hvis aktivitet varierer over cellecyklus bl.a. ved association med en cyklin (= forudsætning for af kinaseaktivitet). Cellecyklus-specifikke fosforyleringer og defosforyleringer er også med til at bestemme cdk’ernes aktivitet. Cykliner bliver derimod nysyntetiseret helt fra transkriptionelt niveau og nedbrudt igen over cellecyklus. Resultatet er, at en given cdk kun kan være aktiv, når dens cyklinpartner er til stede som protein. Cellecyklus reguleres ved, at en aktiv cdk fosforylerer en række substrater, hvilket resulterer i en specifik cellecyklus-fase begivenhed. Transkription af den næste påkrævede cyklin i cellecyklus igangsættes også af en cdk’s substrat-fosforylering. Herved kan en serie af cykliner trinvist igangsætte en række forskellige begivenheder, der tilsammen udgør en cellecyklus.


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *