CTLA‐4

CTLA‐4 er et membranprotein der er udtrykt på visse aktiverede T-lymfocytter, under et pågående immunrespons. Denne kan reagere med B7 på en antigen‐præsenterende dendritisk celle, hvilket fører til nedregulering af T-cellen.

CTLA4 er et CD28-lignende molekyle, som udtrykkes hen i forløbet af en aktiveret CD4-celles levetid. Interaktionen mellem CTLA4 og B7 virker dog hæmmende på T-cellens funktioner.

Det er en vigtig regulerende faktor for bibeholdelsen af langvarig immunologisk hukommelse for T-cellers respons og for T-celleafhængig B-cellers respons.


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *