Cortex cerebri

Cortex cerebri eller hjernebarken er betegnelsen for den ydre del af grå substans der omgiver hemisfærerne. Den er stærk foldet og har et volumen på 300 ml, en tykkelse på 1,5-4-5 mm og et areal på 2850 cm2. Den består af 2 hemisfærer som er linket sammen med corpus collusum – 300 millioner myelinerede nervefibre.

Synsbarken der dækker oksipitallappen modtager signal fra retina. I den præfrontale hjernebark ligger det primære motoriske område.

Størstedelen af hjernebarken indeholder associationsområder der er associeret med højere mentale funktioner. Blandt andet styres syn fra synsbarken og lugtesansen fra lugtebarken.

Hjernebarkens lag

Hjernebarken består af følgende lag (udefra og ind):

 • Molekylær lag – indeholder dendritter og axonerfra de andre lag. Her finder hovedsagelig modelering sted.
 • Lamina granularis externa – indeholder hovedsagelig granula celler og er et ”modtagende lag”. Modtager fibre fra andre dele af cortex.
 • Lamina pyramidalis externa – indeholder store pyramide celler, som sender fibre til andre corticale områder.
 • Lamina granularis interna. Ligesom det externe lag men modtager fibre fra subcorticale områder – især fra thalamus.
 • Multiforme lag – indeholder celletyper fra alle de overliggende lag, sender mange fibre til thalamus.

Man kan også inddele hjernebarken i en række lamina der kan sammenlignes med Rexeds lamina i rygmarven. De nummereres fra overfladen og indad.

 • Lamina 1 er cellefattigt og består især af dendritter fra dybere lag og synapser på dendritterne.
 • Lamina 2 og Lamina 4 består især af relativ små runde eller stjerneformede neuroner og kaldes også de indre og ydre kornlag.
 • Lamina 3 og Lamina 5 indeholder neuroner som er noget større end lamina 2 og 4 og cellelegemerne er også mere pyramideformede. Laget er overvejende efferente.
 • Lamina 6 har celler med mindre cellelegemer end i lamina 5. Mange neuroner i dette lag sender deres axoner til thalamus som kortikothalamiske fibre.

Hovedsagelig kan man sige at lamina 2 og 4 er afferente og modtager information, og lamina 3 og 5 er efferente og sender informationen videre til andre områder. Lamina 3 sender først og fremmest aksoner til andre deler af cortex som fx associationsforbindelser eller kommisuralforbindelser, mens lamina 5 sender aksoner til subcorticale strukturer og er derfor især veludviklet i motorisk cortex. Afferente fibre som formidler præcis sanseinformation ender særligt i lamina 4. Associationsfibre ender mere variabelt, men især lamina 2 og 4.

Area

Man kan inddele hjernebarken i forskellige områder Area der adskiller sig fra hinanden efter hvem de forbinder sig med. Hver area har forbindelse med thalamus og med hinanden og danner dermed det neurale netværk.

Nogle area er rent motoriske (motoriske cortex) mens andre er sensoriske (sensoriske cortex). De motoriske kortex sender direkte til rygmarven via pyramidebanen.

De fleste area er engageret i videre behandling, tolkning og lagring af information og forberedelse af meningsfyldte handlinger.

Brodmann area 4 er motorisk cortex og har derfor et tykt lag af lamina pyramidalis interna, som sender fibre til pyramidebanen. Brodmann area 17 er synscortex og har derfor langt mindre lamina pyramidalis interna, men har til gengæld tykkere lag end de to modtagende lag 2 og 4.

LobusBrodmann areaLokaliseringNavn/funktion
Lobus frontalisArea 4Gyrus præcentralisPrimær motorisk cortex (M1)
 Area 6Gyri frontalis superior et mediaPræmotorisk cortex (PMA)
Supplementær motorisk area (SMA)
 Area 8Gyri frontalis superior et mediaDen inferiore del er det frontale øjefelt
 Area 44 og 45Gyrus frontalis inferior pars opercularis et triangularisBrocas area
Lobus parietalisArea 3, 1, 2
Area 43
Gyrus postcentralisPrimær somatosensorisk cortex (S1)
Smagscenteret
 Area 5, 7Lobulus parietalis superiorSomatosensorisk associationscortex
 Area 39Lobulus parietalis inferior
Gyrus angularis
Del af Wernickes area
 Area 40Lobulus parietalis inferior
Gyrus supramarginalis
Del af Wernickes area
Lobus occipitalisArea 17Sulcus calcarinusPrimær synscortex (V1)
 Area 18, 19Lobus occipitalis medial delSekundær synscortex (V2)
Lobus temporalisArea 41Gyrus temporalis superiorPrimær hørecortex (A1)
 Area 42Gyrus temporalis superiorSekundær hørecortex (A2)
 Area 22Gyrus temporalis superiorDel af Wernickes area

Blodforsyning

Hjernen er det eneste organ der forsynes med ilt fra hele 4 arterier, to sæt på hver side. Det drejer sig om a. carotis interna på hver side og a. vertebralis der er en gren fra a. subclavia. Grunden til at der er 4 arterier der leverer ilt til hjernen er fordi det er et meget vigtig organ hvor iltforsyning er essentiel.

Dominerende hemisfære

Ofte er den ene af hemisfærerne den mest dominante. Den højre hemisfære kontrollerer den venstre del af kroppen, mens den venstre hemisfære kontrollerer den højre del af kroppen. Således vil den dominante hemisfære for personer der er højrehåndede være den venstre hemisfære. De fleste venstrehåndede har faktisk også en dominant venstre hemisfære, men blot mindre dominant. Kun få venstrehåndede har en dominerende højre hemisfære – “ægte” venstrehåndede. En del matematiske beregninger og logiske analyser foretages også primært i den dominate hemisfære. En del indlæringsreflekser, såsom det at lære at køre en bil ligger også primært i den dominante hemisfære.

Men der er også nogle egenskaber der primært sidder i den ikke-dominerende hemisfære. Et eksempel er det vi får ud af at kigge på billeder, såsom nedenstående tegning af W. E. Hill fra 1915 der hedder My Wife and My Mother-In-Law. I dette billede kan man både finde et billede af en svigermor og et billede af hans kone. Dette foregår primært i den ikke-dominante hemisfære.

WEHILL

Herudover foregår fortolkningen af musik, evnen til at synge og ramme tonerne synes også at være i den ikke-dominante hemisfære. Også kreative ideer opstår i denne del af hjernen. En kropssans, såsom hvis man er en god danser eller kirug skyldes signaler primært i den ikke-dominante hemisfære.

Nogle egenskaber ligger lige meget i begge hemisfærer såsom bevidsthedssans, forskellige cognitive egenskaber, social opførsel og etik / moral. Også bevidstheden om vores eksistens (aware that you are aware) findes i begge hemisfærer. Denne egenskab er helt unik for mennesker og forklarer hvorfor vi godt kan genkende os selv i et spejl, men en hund blot sætter sig til at gø. Dette betyder at alle disse egenskaber ikke vil gå tabt, hvis man f.eks. får en læssion i den ene hemisfære.

Klinik

Bemærk ved en skade i cortex cerebri vil det være de kerner der overvejende modtager krydsede fibre, der vil give symptomer:

 • Nc. hypoglossus
 • Nc. facialis (nederste halvdel)
 • Nc. accessorius
 • Motoriske trigeminuskerne
 • Nc. ambiguus

Afhængig af hvor skaden på cortex cerebri sidder henne kan det give følgende sygdomme:

FrontallappenParietallappenTemporallappenOccipitallappen
PersonlighedsændringerSensibilitetsforstyrrelserØvre kvadrantanopsiHemianopsi
DemensAsterognoseEpilepsiEpilepsi
Modsidige lammelser af ansigt, arme og benNedre kvadrantanopsiFlydende afasi ved sprogdominant hemisfære 
SprogforstyrrelserApraksi
agnosi
  
Ikke-flydende afasi, ved sprogdominant hemisfære.Sprogforstyrrelser  
EpilepsiFlydende afasi ved sprogdominant hemisfære  
 Epilepsi  

Sidst opdateret 31. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *