Centralveneokklusion i øjet

Centralveneokklusion er en tillukning af centralvenerne der løber fra øjet.

Symptomer

Synstab i varierende grad

Objektivt

Snoede og dilaterede kar, flammeformede hæmoragier i alle fire kvadranter, evt. papilødem, evt. bløde exudater, evt. makulært ødem.

Behandling

  • Intravitreale anti-VEGF injektioner ved persisterende makulært ødem
  • Panretinal laserbehandling ved karproliferationer

Prognose

  • Afhænger af graden af iskæmi
  • Ofte en vis regression hos ikke-iskæmiske
  • Brugbart syn hos 80%
  • Risiko for udvikling af svært glaukom hos patienter med iskæmi

Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *