Bivirkning

En bivirkning er en virkning til medicin eller en behandling, som ikke er den terapeutiske virkning. En bivirkning kan både være positiv eller negativ.

Man skelner mellem type A og type B bivirkninger. Type A bivirkninger er bivirkninger der kan udledes af lægemidlets effekt på kendte virkningssteder. Det er dosisafhængige bivirkninger og kan fremkaldes hos et stort antal brugere ved hjælp af høje doser. De er forudsigelige, relativt hyppige, sjældent alvorlige og identificeres ofte i fase I-III. Type B bivirkninger er bivirkninger der optræder uden relation til lægemidlets farmakologiske effekt. De er dosisuafhængig, kræver særlige dispositioner hos patienten for at kunne opstå og er uforudsigelige eller svære at undgå. De er relativt sjælden, alvorlige forløb ses ofte og de identificeres oftest først efter markedsføring.

Indberetning af bivirkninger

Hvis man har en formodet mistanke om en bivirkning, kan den indberettes. Dette er godt fordi det øger sikkerheden omkring lægemidlet. En formodet bivirkning er ikke nødvendigvis en rigtig bivirkning, men kan være med til at give et signal til myndighederne, som gør at de kan undersøge nærmere om det faktisk er en bivirkning.

En bivirkning kan indberettes både af patienter og sundhedspersonale. Dette sker på meldenbivirkning.dk.

I følgende tilfælde skal bivirkninger indberettes:

  • Hvis den formodede bivirkning er alvorlig
  • Hvis den formodede bivirkning er uventet
  • Hvis lægemidlet er nyt (under 2 år siden markedsføring)
  • Når der er kommet en ny indikation
  • Hvis lægemidlet har skærpet indberetningspligt
  • Hvis lægemidlet er magistrielt produceret
  • Hvis det er ordineret efter udleveringstilladelse
  • Bivirkninger under kliniske forsøg

Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *