Arcolyse

Hos ca. 5% af den vestlige verdens befolkning opstår der i barnealderen et brud i hvirvelbuen der kaldes arcolyse. På engelsk hedder det Spondylolisis. Glider den forreste del fremad – ledsaget
af ovenforliggende hvirvelsøjle – kaldes det spondylolistese, som rammer 1-2%.

Det drejer sig om et træthedsbrud, og ses især ved bestemte idrætsgrene, der er præget af gentagne, belastende lordoseringer: udspring, idrætsgymnastik, brydning, butterfly-svømning, m.m. Det ses også særligt hyppigt hos grønlændere, men her skyldes det et medfødt, svagt område på det sted i hvirvelbuen, hvor bruddet normalt finder sted.

Der er tilsyneladende to alders-toppe for opståen af bruddet. Sker det omkring 12-årsalderen vil hvirvlens form bevares, fraset frakturen. Opstår det omkring 6-års alderen, vil man som voksen have en hvirvel, der har kunnet nå at “modelleres” til, så hvirvellegemet fremtræder hypoplastisk. Det er aldrig forklaret, hvorfor der normalt ikke dannes callus i dette brud. Det sker dog i visse tilfælde, hvor der så kan dannes en specielt lang hvirvelbue, en såkaldt elongatio.

Der ses relativt sjældent symptomer ved disse tilstande, hvilket egentligt er ejendommeligt. Mange præsenteres for en spondylolistese i f.eks. 30’erne, og har ingen erindring om, at der skulle have været smerter eller et traume svarende til det. De symptomer, der kan opstå er forskellige i forskellige aldersgrupper. Omkring 15-20-års alderen kan der opstå fraktur-smerter, hvis arcolysen eller spondylolistesen er instabil. Endvidere synes der at være en symptom-top ved 35-års alderen. Her er bruddet dog sjældent instabilt, men de ændrede mekaniske forhold har åbenbart fejlbelastet disci gennem år ene. Det er vist ved discografi, at smerten i så fald kommer dér fra. Hvorfor det tilsyneladende oftere er fra L4-5 discus snarere end L5-S1 er ikke klarlagt.

Nævnte smerter vil mest sidde i ryggen. Eventuelle bensmerter kan i disse tilfælde skyldes, at cauda “rider” over en relativ skarp bagkant på den del af basis ossis sacri, der svarer til bagkanten af “corpus af S1″. Det er god plads, og normalt ikke forsnævring i spinalkanalen, fordi L5’s forreste og bageste dele skilles ad.


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *