Antitrombotisk behandling

Behandling der har til hensigt at hindre dannelsen af nye tromber.

Farmakologisk behandling

Den farmakologiske behandling handler ofte om enten hæmning af trombocytfunktioner eller en hæmning af koagulationskaskaden.

Hæmning af trombocytfunktioner

  • Cyklooxygenasehæmmere], f.eks. Acetylsalicylsyre
  • Øgning af intracellulært cyklisk AMP, f.eks.Fosfodiesterasehæmmere eller ved stimulation af cAMP syntese
  • ADP-receptor antagonist, f.eks. Thienopyridiner
  • Trombinreceptorantagonist
  • Glykoprotein IIb/IIa receptor antagonister

Hæmning af koagulationskaskaden

  • Heparin og beslægtede stoffer
  • Specifikke faktor Xa-hæmmere
  • Direkte trombinhæmmere
  • Vitamin K-antagonister

Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *