Antiarytmika

Antiarytmika er lægemidler til behandling af arytmi. Antiarrytmika kan inddeles efter hvilke ion-kanaler eller receptorer, de påvirker, samt efter deres påvirkning af aktionspotentialets længde. Formålet med antiarrytmisk behandling er at bedre funktion og prognose, ikke EKG-sminke. Jvf proarrytmisk effekt.

Anvendelsen af antiarytmika har tre formål:

 1. Afbryde en arytmi
 2. Regulere en vedvarende arytmi
 3. Forhindre recidiv af en arytmi

Virkningsmekanisme

Antiarytmika inddeles i:

 • Na-kanal blokade
 • Beta-receptor blokade
 • K-kanal blokade
 • Ca-kanal blokade

Klasseinddeling

De inddeles også i en lang række klasser:

 • Klasse Ia
  • Kinidin, disopyramid
 • Klasse Ib
  • Lidokain, mexiletin
 • Klasse Ic
  • Flekainid, propafenon
 • Klasse II
  • Betablokkere (f.eks. metoprolol)
 • Klasse III
  • Amiodaron, sotalol
 • Klasse IV
  • Calciumkanalblokkere (verapamil)

Læs mere om Vaughan Williams klassifikation

Bivirkninger

 • Negativ inotropi (specielt disopyramid, II, IV)
 • Bradykardi og blok (specielt II, IV)
 • Øget overledning i AV-knuden (1:1 overledning af atrieflagren, kinidin, flecainid)
 • Proarytmi (Ia, Ic og sotalol, sjældnere Ib og amiodaron, evt. forudgået af øget QRS-bredde eller QT-forlængelse)
 • Ekstrakardielle bivirkninger

Det anbefales ikke at kombinere lægemidler der forlænger QT-intervallet. Kombiner aldrig calcium-kanal blokkere og betablokkere.


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *