Anorexia nervosa

Anorexia nervosa er en spiseforstyrrelse der er karakteriseret ved selvpåført kraftig vægttab, som fører til fysiologiske forstyrrelser. Kendetegnet ved lidelsen er:

 • Kraftigt vægttab på kort tid (BMI under 17,5)
 • Lipofobi
 • Forvrænget kropsopfattelse (vrangforestilling)
 • Udeblevet menstruation (hvis menstruation er begyndt)

Der må ikke være nogen somatisk forklaring på lidelsen. Med tiden vil sultfølelsen sættes ude af spil, hvilket forstærker lidelsen.

Forekomst

 • Prævalensen er 0,3%.
 • Incidensen er 8 ud af 100.000 kvinder og 1 ud af 100.000 mænd.
 • Over 90% af patienterne er unge kvinder.
 • Debutalderen er oftest 15-25 år, men debutalderen er faldende.

Ætiologi

Multifaktorel ætiologi, bl.a.:

 • Starter ofte med en slankekur
 • Hvis den psykologiske modning i puberteten udvikles anderledes end den fysiske modning
 • Har ofte en personlighedsforstyrrelse
 • Sexuelle overgreb
 • Er genetisk betinget

Symptomer

 • Optagethed af ernæring, madkunst
 • Ritualiseret spiseadfærd
 • Egosynton
 • Ambivalens
 • Diktomiseret tænkning
 • Perfektionisme/OCD
 • Tvangsmotionering
 • Angst/panikangst
 • Depression
 • Lavt selvværd
 • Anorexia

Komplikationer

Komplikationer til anorexia nervosa er:

 • Kardiovaskulære
 • Pulmonale
 • Gastrointestinale
 • Dermatologiske
 • Knogle
 • Væske-elektrolytforstyrrelser
 • Re-ernærings syndrom

Kardiovaskulære komplikationer kan være:

 • Orthostatisme (syncoper)
 • Raynaud
 • Sinusbradykardi
 • Forlænget QT interval
 • Myokardieatrofi, højresidig hjertesvigt
 • Mitralklap prolaps
 • Pericardieekssudat
 • Ipecacuanha
 • lethal cardiomyopati

Gastrointestinale komplikationer kan være:

 • gastro-esophagit
 • ventrikelretension
 • massiv obstipation
 • villusatrofi
 • sepsis
 • paralytisk ileus
 • mesenterica superior syndrom
 • nekrotiserende colitis
 • pancreatit
 • steatosis
 • hepatit
 • Gastroi

Dermatologiske manifestationer kan være:

 • Tør, skællende, gullig hud
 • Hypercarrotisme (carotenoderma)
 • Udtynding af hår, øjenbryn
 • Lanugobehåring
 • Hudatrofi, striae distensae
 • Sår/callus dorsalt på 2.-4. finger
 • Selvmutillerende adfærd
 • Purpura: Suggilationer og ekkymoser

Der kan også opstå ødemer ved anorexia nervosa, men der er sjældent indikation for behandling med diuretika.

Ved petekkier ved anorexia nervosa er det vigtigt at tænke på differentialdiagnoser, såsom sepsis, DIC og vasculit.

Anorexia nervosa kan også give osteoporose pga. østrogenmangel, højt cortisol niveau (stress), væksthormon resistens og leptin mangel. Behandlingen her er vægtøgning.

Diagnostiske kriterier

Ikke angivet.

Differentialdiagnoser

 • Medicinske tilstande med vægttab
 • Psykiske lidelser med appetitforstyrrelser
 • Fobier
 • Tvangspræget adfærd/OCD
 • Depression
 • Skizofreni
 • Bulimia nervosa

Behandling

Behandling er adfærdspsykologi og vægtøgning.

En patient beskriver følgende omkring hvordan man kan stoppe anorexia nervosa, som er meget rammende for behandlingen af sygdommen:
”Det kan kun stoppes hvis man selv vil. Vil man ikke kan alverdens læger og specialister ikke hjælpe dig, og de kan i hvert fald ikke tvinge en anorektiker fordi så bliver det i hvert fald meget værre. Alle anorektikere er nemlig meget stærke.”

Prognose

40-75% bliver raske, mens 20-50% får det kronisk. 5-15% dør af tilstanden – 80% pga. underernæring eller følgetilstande og 20% pga. selvmord.

God prognose ved:

 • kort sygdomsvarighed
 • tidlig intervention
 • gode familierelationer

Dårlig prognose ved:

 • opkastninger
 • ekstremt vægttab (over 30%)
 • afvigende præmorbid udvikling

Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *